Bloedonderzoek is nuttig om na te gaan of u hartfalen heeft, maar ook om naar mogelijke oorzaken van hartfalen te zoeken.

Een arts, verpleegkundige of een medewerker van de bloedafnamedienst zal een bloedmonster bij u afnemen.

Het bloed wordt onderzocht op bloedarmoede, lever- of nierfunctiestoornissen, het natriuretische peptide (BNP en NT-proBNP) gehalte en de schildklierfunctie.

Bloedarmoede, lever- en nierfunctiestoornissen en hyperthyreoïdie zijn allemaal aandoeningen die hartfalen kunnen veroorzaken of verergeren.

Hoge BNP- of NT-proBNP-waarden in het bloed zijn gerelateerd aan hartfalen en daarom is het bloedonderzoek hiernaar nuttig voor zowel de diagnose als voor het aanpassen van het behandelplan.

Terug naar Gangbare onderzoeken voor hartfalen