Heartfailurematters.org is gefinancierd door de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology. Deze website bevat geen advertenties, in welke vorm dan ook.

Alle financiële ondersteuning is zonder enige voorwaarden verstrekt en de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (HFA van de ESC) behoudt te allen tijde volledig beheer en redactionele controle over heartfailurematters.org.

De volgende bedrijven hebben bijgedragen aan deze website met (de ondersteuning van) onbeperkte educatieve subsidies:

Novartis  
  Orion Pharma

De Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (HFA van de ESC) profiteert van het Google Grants-programma en wil Google graag bedanken voor de steun bij het promoten van deze website.