Voor opmerkingen over uw ervaring met heartfailurematters.org kunt u naar onze Feedbackpagina gaan.

U kunt ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar hfmatters@escardio.org

Voor meer algemene informatie over de HFA van de ESC of de ESC kunt u contact opnemen met:

European Society of cardiology
The European Heart House
2035 Route des Colles
B.P. 179 - Les Templiers
F-06903 Sophia Antipolis
Frankrijk
Tel: +33.4.92.94.76.00
Fax: +33.4.92.94.76.01

NB: De HFA van de ESC is een professionele organisatie en verstrekt geen medisch advies en/of een diagnose met betrekking tot hartfalen. Als u symptomen van en/of vragen hebt over hartfalen, dan moet u contact opnemen met uw arts .