Zwelling in de benen en enkels wordt veroorzaakt door vochtophopingin het lichaam en kan wijzen op een verergering van het hartfalen. Uw schoenen kunnen strakker zitten dan normaal als er zwelling in dit gebied optreedt.

De vochtophoping wordt veroorzaakt doordat onvoldoende bloed het hart verlaat en er daardoor ook onvoldoende bloed terugkeert naar het hart. Dit leidt tot vochtophoping in de buik en benen, maar ook tot stuwing.

U merkt de zwelling in uw benen en enkels waarschijnlijk vooral aan het einde van de dag op, want door de zwaartekracht wordt de zwelling groter en worden de hoeveelheid en de druk van het bloed in de bloedvaten van de benen hoger. Een tijdje gaan liggen zorgt veelal dat de zwelling afneemt.

Als u opmerkt dat de zwelling in uw benen en enkels alsmaar toeneemt en verergert, dan moet u contact opnemen met uw arts of verpleegkundige. Meestal is een aanpassing van uw behandeling met plastabletten (diuretica) genoeg om dit probleem te verhelpen.