Zwelling in de benen en enkels wordt veroorzaakt door vochtophopingin het lichaam en kan wijzen op een vergering van het hartfalen. Uw schoenen kunnen strakker zitten dan normaal als er zwelling in dit gebied optreedt.

De vochtophoping wordt veroorzaakt doordat het hart onvoldoende het bloedstroom rondpompt en daardoor ook onvoldoende bloed terugkeert naar het hart. Vocht treedt dan uit de bloedbaan en hoopt zich op in de weefsels. Dit leidt tot vochtophoping in de buik en benen, maar ook tot stuwing in de longen.

U merkt de zwelling in uw benen en enkels vooral op tegen de avond, omdat dan de zwaartekracht de hele dag een effect heeft gehad, met een hoge druk in de bloedvaten van de benen. Een tijdje gaan liggen zorgt veelal dat de zwelling afneemt.

Als u opmerkt dat de zwelling in uw benen en enkels alsmaar toeneemt en verergert, dan moet u contact opnemen met uw arts of verpleegkundige. Meestal is een aanpassing van uw behandeling met plastabletten (diuretica) genoeg om dit probleem te verhelpen.