Τι κάνουν

Τα ARNI είναι μια νέα κατηγορία φαρμάκων και ως εκ τούτου αντίστοιχα νέα στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Μετά την κατάποση, το φάρμακο προκαλεί δύο κύριες επιδράσεις. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με το αποτέλεσμα των ΜΕΑ και των ΑΥΑ (βλέπε παραπάνω). Το άλλο αποτέλεσμα ενισχύει ένα ορμονικό σύστημα που ρυθμίζεται από τον ίδιο τον καρδιακό μυ, το οποίο απελευθερώνει ΝΠΕ. Το ΝΠΕ ή Νατριοδιουρητικό πεπτίδιο εγκεφάλου έχει πολλαπλές επιδράσεις, όπως η αγγειοδιαστολή των αιμοφόρων αγγείων, η νατριουρία, πράγμα που σημαίνει αυξημένη αποβολή αλατιού από τα νεφρά καθώς και αυξημένη διούρηση. Οι υποδοχείς αγγειοτασίνης-αναστολείς νεπριλυσίνης είναι μια θεραπευτική επιλογή για εκείνους τους ασθενείς που συνεχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα, παρά τη λήψη βέλτιστης κατά τα άλλα θεραπείας.

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη;

Μια ευρεία μελέτη έδειξε ότι οι υποδοχείς αγγειοτασίνης-αναστολείς νεπριλυσίνης μείωσαν τις νοσηλείες που συνδέονται με την καρδιακή ανεπάρκεια και ταυτόχρονα παρέτειναν τη ζωή.

Παρενέργειες

Στις παρενέργειες περιλαμβάνονται χαμηλή αρτηριακή πίεση, ζάλη και επιδείνωση της λειτουργίας των νεφρών. Ως εκ τούτου απαιτείται τακτική παρακολούθηση, όπως συμβαίνει και με τους αναστολείς ΜΕΑ και ΑΥΑ. Οι ασθενείς που λαμβάνουν ARNI δεν πρέπει να λαμβάνουν αναστολέα ΜΕΑ ή ΑΥΑ ταυτόχρονα.

Γνωστό και ως:

Sacubitril Valsartan (Entresto®)

Επιστροφή στο Φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια