Τόσο η καρδιακή μυϊκή νόσος (μυοκαρδιοπάθεια) όσο και η φλεγμονή του καρδιακού μυός (μυοκαρδίτιδα) επηρεάζουν τον καρδιακό μυ. Η μυοκαρδιοπάθεια αλλάζει τη δομή της καρδιάς σας. Ο μυς μπορεί να παχύνει και να γίνει πιο σκληρός ή η καρδιά μπορεί να διασταλεί. Η μυοκαρδίτιδα είναι μια οξεία φλεγμονή του καρδιακού μυός σας, που συνήθως προκαλείται από ιογενή λοίμωξη. Η οξεία φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Αυτές οι επιδράσεις στον καρδιακό μυ αποδυναμώνουν την καρδιά σας με αποτέλεσμα να λειτουργεί λιγότερο αποδοτικά, κάτι που έχει ως συνέπεια καρδιακή ανεπάρκεια.

Βίντεο

 
Her consultant thinks her heart failure was caused by a viral infection Explains her consultant thinks her heart failure was caused by a viral infection
 

Επιστροφή στο Τι προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια;