Οι νεφροί προσπαθούν να αντισταθμίσουν την καρδιακή ανεπάρκεια κατακρατώντας αλάτι και νερό, αυξάνοντας έτσι την κυκλοφορία του αίματος. Ωστόσο, οι νεφροί, ιδιαίτερα όταν είναι άρρωστοι ή δεν λειτουργούν σωστά, παράγουν επίσης ορμόνες που διατηρούν τη ροή αίματος στους νεφρούς ακόμη και όταν μειώνεται η παραγωγή από την καρδιά. Αυτό σημαίνει ότι οι νεφροί μπορούν να συνεχίσουν να καταρατούν αλάτι και νερό ακόμη και όταν ο όγκος του αίματος έχει αυξηθεί, προκαλώντας περαιτέρω συσσώρευση υγρών και συμφόρηση. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε φαύλο κύκλο και να επιδεινώσει την καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιστροφή στο Τι προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια;