Τα νεφρά προσπαθούν να αντισταθμίσουν την καρδιακή ανεπάρκεια κατακρατώντας αλάτι και νερό αυξάνοντας, κατά συνέπεια, τον όγκο του αίματος που κυκλοφορεί. Ωστόσο, τα νεφρά, ειδικά όταν νοσούν ή δεν λειτουργούν σωστά, παράγουν επίσης ορμόνες που διατηρούν τη ροή του αίματος στα νεφρά ακόμα και όταν το αίμα που προωθείται από την καρδιά περιορίζεται. Αυτό σημαίνει ότι τα νεφρά μπορεί να συνεχίσουν να κατακρατούν αλάτι και νερό, ακόμα και όταν ο όγκος του αίματος έχει αυξηθεί, προκαλώντας περαιτέρω συγκέντρωση υγρού και συμφόρηση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να εξελιχθεί σε φαύλο κύκλο και να επιδεινώσει την καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιστροφή στην ενότητα «Τι προκαλεί την καρδιακή ανεπάρκεια;»