Τι είναι το κλάσμα εξώθησης; (HFrEF και HFpEF)

Η καρδιακή ανεπάρκεια συνήθως προκαλείται από ανεπαρκή άντληση αίματος από την καρδιά. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, τόσο ο καρδιακός ρυθμός όσο και η ποσότητα του αίματος που αντλείται με κάθε καρδιακό παλμό πρέπει να αυξηθεί για να καλύψει τις ανάγκες της άσκησης των μυών. Μειωμένη ικανότητα άσκησης και δύσπνοια συμβαίνουν όταν η μεταφορά αίματος είναι ανεπαρκής για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σώματος. Το κλάσμα εξώθησης (ΚΕ) είναι το ποσοστό του αίματος στον κύριο θάλαμο άντλησης που εξωθείται με κάθε παλμό. Το ΚΕ μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί με ηχοκαρδιογραφία. Όταν το ΚΕ μειώνεται λόγω τραυματισμού του καρδιακού μυός, όπως μετά από καρδιακή προσβολή, η συστολή του καρδιακού μυός είναι ασθενέστερη και η ικανότητα άντλησης μειώνεται. Η ανεπαρκής κένωση της αριστερής κοιλίας, η οποία είναι ο κύριος θάλαμος άντλησης, προκαλεί επίσης τον σχηματισμό υγρού στους πνεύμονες (συμφόρηση) και δύσπνοια λόγω της αδυναμίας της καρδιάς να αδειάσει σωστά.

Υπάρχουν και άλλες αιτίες μειωμένης/διαταραγμένης καρδιακής λειτουργίας, για παράδειγμα όταν υπάρχει μια διαταραχή στη χάλαση της κοιλίας, παρόλο που το ΚΕ είναι φυσιολογικό.

Τα συμπτώματα και τα σημάδια καρδιακής ανεπάρκειας λόγω μειωμένου ΚΕ ονομάζονται καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) ή καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο ΚΕ. Ωστόσο, όταν ένας ασθενής έχει παρόμοια συμπτώματα και σημεία με αυτά της καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, αλλά έχει φυσιολογικό ΚΕ, ο όρος καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF) χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πάθηση.

Όταν τα συμπτώματα και τα σημάδια καρδιακής ανεπάρκειας εμφανίζονται με διατηρημένο ΚΕ, χρησιμοποιείται ο όρος καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF) ή καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο ΚΕ. Ένα φυσιολογικό ΚΕ είναι συνήθως περίπου 70%. Ένα ΚΕ κάτω του 40% θεωρείται μειωμένο (HFrEF) και πάνω από 40% θεωρείται διατηρημένο ΚΕ (HFpEF). Πολλοί ασθενείς θα έχουν ΚΕ μεταξύ 40-49%, το οποίο θεωρείται ελαφρώς μειωμένο. Πρόσφατα, αυτή η ήπια μείωση του ΚΕ ονομάστηκε HFmrEF ή καρδιακή ανεπάρκεια με ΚΕ μεσαίου εύρους.

Γιατί είναι σημαντικός ο όρος κλάσμα εξώθησης

Η αξιολόγηση του ΚΕ χρησιμοποιήθηκε σε δοκιμές φαρμάκων κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όταν η προσοχή επικεντρώθηκε κυρίως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF). Μόλις πρόσφατα, αναγνωρίσαμε τη συχνότητα των συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας που οφείλονται σε μειωμένη χαλάρωση του καρδιακού μυός (HFpEF) σε αντίθεση με τη μειωμένη συστολή (HFrEF). Αυτές οι διαφορετικές κατηγορίες ασθενών συνήθως απαιτούν κάπως διαφορετική φαρμακευτική αγωγή. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τη θεραπεία έχει διεξαχθεί σε ασθενείς με HFrEF, τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματική θεραπεία είναι καλύτερα για αυτούς τους ασθενείς και, ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία είναι ισχυρότερες για τους ασθενείς με HFrEF. Ωστόσο, πιο πρόσφατα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την έρευνα σχετικά με την πιο αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς με HFpEF. Επί του παρόντος, η θεραπεία βασίζεται στη θεραπεία των συμπτωμάτων του ατόμου.

Αυτή η ενιαία και απλή μέτρηση του EF με ηχοκαρδιογραφία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους κλινικούς ιατρούς που σχεδιάζουν ένα εξατομικευμένο σχέδιο διαχείρισης για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Κατευθυντήριες γραμμές της ESC για την καρδιακή ανεπάρκεια

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς

Αυτός ο οδηγός για ασθενείς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει ως στόχο να προσφέρει μια επισκόπηση των τελευταίων τεκμηριωμένων συστάσεων για τη διάγνωση και τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να βοηθήσει τους ασθενείς να κατανοήσουν τα εξής:

  • βασικοί τύποι καρδιακής ανεπάρκειας
  • φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας
  • συσκευές που μπορεί να είναι κατάλληλες
  • σημασία της αποκατάστασης
  • διαχείριση από διεπιστημονική ομάδα
  • σημασία της αυτοφροντίδας στη διαχείριση της δικής σας πάθησης

Μάθετε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙHΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚH ΑΝΕΠAΡΚΕΙΑ ΜΕ ΒIΝΤΕΟ ΚΙΝΟYΜΕΝΩΝ ΕΙΚOΝΩΝ

Μια σειρά από 9 απλά, συναρπαστικά βίντεο κινούμενων εικόνων όπου επεξηγείται η καρδιακή ανεπάρκεια και οι τρόποι αντιμετώπισής της

Σε αυτά τα βίντεο κινούμενων εικόνων περιγράφεται με αφήγηση ο τρόπος λειτουργίας μιας υγιούς καρδιάς, τι συμβαίνει στην καρδιά κατά την καρδιακή ανεπάρκεια και πώς δρουν οι διάφορες θεραπείες για τη βελτίωση της υγείας

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κάντε κλικ για να εκτυπώσετε αυτά τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε την καρδιακή σας ανεπάρκεια

ΒIΝΤΕΟ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕIΣ ΚΑΙ ΥΠΕYΘΥΝΟΥΣ ΦΡΟΝΤIΔΑΣ

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να παρακολουθήσετε, να ακούσετε ή να διαβάσετε συνεντεύξεις από άλλα άτομα που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και από τους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕIΤΕ ΤΗ ΣΕΛIΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

και μοιραστείτε τις απόψεις και τις εμπειρίες σας με άλλους ασθενείς, συγγενείς και υπεύθυνους φροντίδας.

Το heartfailurematters.org είναι ένας ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

Ο ιστότοπος heartfailurematters.org δημιουργήθηκε υπό τη διεύθυνση της Ένωσης Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Η ESC κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην ανακάλυψη και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στην καρδιαγγειακή ιατρική. Τα μέλη μας και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι επαγγελματίες υγείας που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους για να εκπροσωπήσουν επαγγελματίες του τομέα της καρδιολογίας στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Επιστροφη στην κορυφη