Ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει να μετράτε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση και την καρδιακή σας συχνότητα (σφυγμούς ανά λεπτό) στο σπίτι ή μπορεί να αποφασίσετε να το κάνετε από μόνος/-η σας. Ούτως ή άλλως, είναι σημαντικό να μάθετε πώς να τα μετράτε με ακρίβεια.

Γιατί;

Η παρακολούθηση της αρτηριακής σας πίεσης και της καρδιακής συχνότητας από εσάς τον ίδιο/την ίδια μπορεί να σας κάνει να νιώσετε ότι έχετε τον έλεγχο της πάθησής σας και να εμπιστευτείτε τη θεραπεία που σας έχει υποδειχθεί. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές θέλουν πολύ να έχουν στη διάθεσή τους ένα καλά οργανωμένο διάγραμμα όπου καταγράφεται ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή σας πίεση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο ο γιατρός σας θα έχει πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να κάνει βελτιωτικές ρυθμίσεις στη θεραπεία σας.

Ωστόσο, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι μπορεί να σας προκαλέσει περισσότερο άγχος για την πάθησή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αντισταθείτε στον πειρασμό να πραγματοποιείτε μετρήσεις πιο συχνά απ' ό,τι σας έχει συστήσει ο γιατρός σας. Ο γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας για τις τρέχουσες τιμές της αρτηριακής σας πίεσης και της καρδιακής σας συχνότητας και θα σας εξηγήσει ποιες είναι οι τιμές-στόχος που θα πρέπει να επιτευχθούν με τη βοήθεια της θεραπείας σας.

Πώς;

Σπάνια χορηγούνται πιεσόμετρα χωρίς χρέωση από τους γιατρούς. Ωστόσο, ίσως μπορέσετε να δανειστείτε ένα για μια χρονική περίοδο. Ο γιατρός σας θα μπορεί να σας συμβουλεύσει ποιος είναι ο καλύτερος τύπος πιεσόμετρου που μπορείτε να αγοράσετε και, προτού αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να ζητήσετε από το γιατρό ή το νοσηλευτή σας να ελέγξει την ακρίβειά του και να βεβαιωθεί ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.

Μπορείτε να μετρήσετε το σφυγμό σας πολύ απλά στο σπίτι σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα ρολόι με δευτερολεπτοδείκτη ή ένα ψηφιακό χρονόμετρο. Βρείτε ένα ήσυχο μέρος όπου δεν αποσπάται η προσοχή σας, καθίστε και μετά από τουλάχιστον 10 λεπτά (για να βεβαιωθείτε ότι θα λάβετε το σφυγμό σας σε χαλάρωση) μετρήστε το σφυγμό σας τοποθετώντας απαλά τα δύο σας δάχτυλα (δείκτη και μέσο) στο εσωτερικό του καρπού του άλλου χεριού σας, προς τη μεριά του αντίχειρα και μετρήστε τους χτύπους για 30 δευτερόλεπτα (μη χρησιμοποιήσετε τον αντίχειρά σας για να μετρήσετε τους σφυγμούς σας, καθώς μπορεί να νιώθετε το δικό του παλμό). Στη συνέχεια, διπλασιάστε αυτόν τον αριθμό για να βρείτε ποια είναι η καρδιακή σας συχνότητα (σφυγμοί ανά λεπτό) στην ηρεμία. Συνήθως θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 60 και 100 χτύπων ανά λεπτό.