Ο σύντροφος ή ο συγγενής σας παίρνει πιθανώς αρκετά διαφορετικά φάρμακα για τον έλεγχο της καρδιακής ανεπάρκειας. Είν’αι σημαντικό να τα παίρνει όπως ακριβώς τα έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός.

Μπορείτε να βοηθήσετε τον σύντροφο ή τον συγγενή σας να παρακολουθεί τα φάρμακα που λαμβάνει. Οι περίπλοκες ρουτίνες μπορούν να απλοποιηθούν, αν ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα και ακολουθείτε μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα λίστας ελέγχου με ένα γράφημα φαρμάκων ή να χρησιμοποιήσετε κουτιά χαπιών ή ένα σύστημα χρονομετρημένου συναγερμού για να διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά τα φάρμακα του συντρόφου ή του συγγενή σας.

Επιστροφή στο Απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε