Η διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας μπορεί να εγείρει σημαντικούς οικονομικούς προβληματισμούς σε εσάς και τον/τη σύντροφο ή το συγγενικό σας πρόσωπο. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και η κατάσταση του καθενός είναι διαφορετική. Ωστόσο, οι παρακάτω προτάσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τυχόν οικονομικά ζητήματα που πρέπει να διευθετήσετε.

  • Κατανοήστε το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας του/της συντρόφου ή του συγγενικού σας προσώπου. Αν ο/η σύντροφος ή το συγγενικό σας πρόσωπο διαθέτει πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, διευκρινίστε μαζί του/της ποιες είναι οι καλύψεις του προγράμματος και πώς μπορεί να επηρεαστεί το συμβόλαιο λόγω της διάγνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ορισμένες από τις τελευταίες εξελίξεις στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας (νέα φάρμακα, επεμβάσεις) ουσιαστικά βρίσκονται ακόμη "υπό διερεύνηση" μέσω κλινικών μελετών, επομένως τα προγράμματα ασφάλισης μπορεί να μην τις καλύπτουν. Συζητήστε τυχόν ερωτήματα που έχετε για το θέμα αυτό με το γιατρό του/της συντρόφου ή του συγγενικού σας προσώπου ή επικοινωνήστε απευθείας με το φορέα ασφάλισης υγείας.
  • Αν χρειάζεται, αναζητήστε οικονομική βοήθεια για τα έξοδα της θεραπείας. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια επιβάλλεται να παίρνουν όλα τα φάρμακά τους σύμφωνα με τη συνταγή. Μπορείτε να συζητήσετε το θέμα με το γιατρό ή το νοσηλευτή σας ή να ζητήσετε να σας παραπέμψουν σε κάποιο τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών που μπορεί να σας βοηθήσει ή να σας συμβουλεύσει για τα οικονομικά ζητήματα που σας προβληματίζουν.
  • Εξετάστε την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας. Αν το άτομο που πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια είναι υπεύθυνο για το κύριο ή για μεγάλο μέρος του οικιακού εισοδήματος και δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται όπως πριν, θα χρειαστεί να προσαρμόσετε τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αν ο/η σύντροφος ή το συγγενικό σας πρόσωπο διαθέτει ασφάλεια αναπηρίας, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση.