Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να προκληθεί από τρέχουσες ή προηγούμενες παθήσεις, οι οποίες είτε προκαλούν βλάβη είτε ασκούν επιπλέον φόρτο εργασίας στην καρδιά. Αν έχετε (ή είχατε στο παρελθόν) περισσότερες από μία από αυτές τις παθήσεις, ο κίνδυνος να εμφανίσετε καρδιακή ανεπάρκεια είναι σημαντικά αυξημένος. Ο γιατρός σας θα μπορεί να σας πει τι μπορεί να προκάλεσε την καρδιακή ανεπάρκεια στη δική σας περίπτωση.

Σε αυτήν την ενότητα, παρατίθενται οι διαφορετικές παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν ή να πυροδοτήσουν την εμφάνιση της καρδιακής ανεπάρκειας και επεξηγείται τι είναι η κάθε πάθηση και πώς μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια. Για να μάθετε περισσότερα, απλώς κάντε κλικ σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω παθήσεις.

Ορισμένες από τις πιο συχνές αιτίες καρδιακής ανεπάρκειας είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Λιγότερο συχνά, άτομα που το σώμα τους αντισταθμίζει καλά την καρδιακή τους ανεπάρκεια μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα αν η καρδιά τους δεν μπορεί προσωρινά να συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες του σώματός τους. Παθήσεις που μπορούν να πυροδοτήσουν αυτόν τον τύπο καρδιακής ανεπάρκειας είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Αν αυτά τα στοιχεία αντιμετωπιστούν, η καρδιακή ανεπάρκεια συχνά μπορεί να βελτιωθεί.

Άλλες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, μπορεί να επιδεινώσουν την καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιπλέον, τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια συχνά εμφανίζουν συμπτώματα αν σταματήσουν να παίρνουν τα φάρμακά τους ή αν δεν ακολουθούν σωστά το πλάνο θεραπείας τους.

Για συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση των φαρμάκων και την τήρηση του πλάνου θεραπείας, κάντε κλικ εδώ.

Για ορισμένα άτομα, η αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας είναι άγνωστη, καθώς δεν παρουσιάζουν καμία από τις παθήσεις που αναφέρονται παραπάνω. Αν δεν είστε βέβαιος/-η για την αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας στη δική σας περίπτωση, θα πρέπει να το συζητήσετε με το γιατρό σας.