Δήλωση Αποστολής και Όροι Χρήσης

Αποστολή αυτής της ιστοσελίδας:

  • Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια
  • Για να βοηθηθούν οι ασθενείς, οι οικογένειές τους και οι φροντιστές τους να έχουν καλύτερη κατανόηση της πάθησης της καρδιακής ανεπάρκειας

Όλες οι συστάσεις αυτού του ιστότοπου είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες Πρακτικής για την Καρδιακή Ανεπάρκεια, της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας εδώ)

1.Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα heartfailurematters.org δημιουργήθηκε υπό την καθοδήγηση της Ένωσης Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (HFA της ESC). Η Ένωση Καρδιακής Ανεπάρκειας της ESC είναι εγγεγραμμένο τμήμα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία βάσει των παρακάτω όρων χρήσης:

1. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου αποτελεί αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης που ισχύουν κατά την ημερομηνία της πρώτης χρήσης σας του ιστότοπου.

2. Η ESC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, μέσω διαδικτυακής δημοσίευσης των αλλαγών. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου από εσάς, μετά τη δημοσίευση των αλλαγών αποτελεί την αποδοχή σας αυτής της συμφωνίας, όπως τροποποιήθηκε.

3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα ή περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση και απόλαυση του ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο.

2. Αποποίηση ευθυνών

1. Σε καμία περίπτωση η ESC δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλου για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια που λαμβάνεται με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται ή παρέχονται μέσω της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, ούτε για τυχόν παρεπόμενες, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες.

2. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστοτόπο έχουν συμπληρωματικό σκοπό στην υποστήριξη και την περίθαλψη που παρέχονται από ειδικευμένους ιατρούς. Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται ή δεν υπονοείται ως υποκατάστατο επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών ή ιατρικής περίθαλψης. Θα πρέπει πάντα να αναζητείται η συμβουλή ενός ιατρικού επαγγελματία πριν ξεκινήσετε (ή διακόψετε) οποιαδήποτε μορφή ιατρικής θεραπείας. Για τον σκοπό αυτό, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

3. Ενώ η ESC έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης κατά την κατάρτιση αυτού του ιστότοπου, δεν μπορεί να επιθεωρήσει όλες τις πληροφορίες για να προσδιορίσει την αληθότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή τη σχετικότητά τους. Σε καμία περίπτωση η ESC δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, έμμεσων ή αποθετικών ζημιών ή οποιωνδήποτε ζημιών ή απώλειας κερδών που προκύπτουν από τη χρήση ή σε σχέση με τη χρήση ή την απώλεια χρήσης του χώρου, είτε δολίως είτε εξ αμελείας.

4. Σε καμία περίπτωση η ESC ή οποιοσδήποτε συνεργαζόμενος υπάλληλος ή συνεισφέρων στον ιστότοπο δεν φέρει ευθύνη σε εσάς, ως επισκέπτη του ιστότοπου ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό, για οποιαδήποτε απόφαση που ελήφθη ή για τυχόν επακόλουθες ενέργειες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης στις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι ούτε η ESC ούτε οποιοσδήποτε συνεργαζόμενος υπάλληλος ή συνεργάτης του ιστότοπου θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, παρεπόμενων, ειδικών ή αποθετικών ζημιών) ή απώλεια δεδομένων ή απώλεια κερδών, ακόμη και αν η HFA της ESC ή οποιοσδήποτε συνεργαζόμενο προσωπικό ή συνεισφέρων στον ιστότοπο, έχει ενημερωθεί για τη πιθανότητα να σημειωθούν τέτοιου είδους απώλειες.

5. Η ESC δεν εγγυάται ότι οι τεχνικές λειτουργίες που περιέχονται στο υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα επιδιορθωθούν ή ότι ο συγκεκριμένος ιστότοπος ή ο διαθέσιμος διακομιστής είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή σφάλματα και δεν εγγυάται την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των υλικών.

3. Περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων

1. Ο ιστότοπος heartfailurematters.org ανήκει στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC). Η εμπορική χρήση ή η δημοσίευση του συνόλου ή οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού απαγορεύεται αυστηρά χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της ESC.

Τα έγγραφα σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να αντιγραφούν για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αντιγράφονται και οι ενδείξεις πνευματικών δικαιωμάτων και πηγών, δεν γίνονται τροποποιήσεις σε αυτά, και το έγγραφο αντιγράφεται πλήρως. Ωστόσο, ορισμένα έγγραφα και φωτογραφίες έχουν δημοσιευθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα με την άδεια των κατόχων των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων (οι οποίοι είναι άλλοι και όχι το ESC). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σε αυτά τα έγγραφα και πρέπει να ζητηθεί από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων η άδεια για την αντιγραφή τους (οι πηγές αναφέρονται σε αυτά τα έγγραφα/φωτογραφίες).

2. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη ενεργειών από την ESC για να απαιτηθεί η απομάκρυνση του εν λόγω υλικού από τυχόν εμφάνιση/διανομή, μαζί με συνακόλουθες νομικές ενέργειες.

3. Ο δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη εκτός της ESC. Τέτοιοι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την διευκόλυνση του χρήστη. Η ESC δεν ελέγχει τους συγκεκριμένους ιστοτόπους και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη των συνδέσμων προς τις εν λόγω ιστοσελίδες από την ESC δεν συνεπάγεται την υιοθέτηση του υλικού που περιέχεται στους συγκεκριμένους ιστοτόπους ή οποιαδήποτε σχέση της ESC με τους φορείς εκμετάλλευσης. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση της ακρίβειας και της πληρότητας οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται στους ιστοτόπους τρίτων μερών καθώς και για την αξία και την ακεραιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τέτοιους ιστοτόπους.

Εάν οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν γίνονται πλήρως αποδεκτοί, η χρήση αυτού του ιστότοπου πρέπει να διακπεί αμέσως.

Αυτή η ιστοσελίδα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 22 Ιουνίου 2009.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. Αυτός ο ιστότοπος συμμορφώνεται με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Υγείας στο Διαδίκτυο (HONcode) για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την υγεία:
επαληθεύστε εδώ.

Κατευθυντήριες γραμμές της ESC για την καρδιακή ανεπάρκεια

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς

Αυτός ο οδηγός για ασθενείς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει ως στόχο να προσφέρει μια επισκόπηση των τελευταίων τεκμηριωμένων συστάσεων για τη διάγνωση και τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να βοηθήσει τους ασθενείς να κατανοήσουν τα εξής:

  • βασικοί τύποι καρδιακής ανεπάρκειας
  • φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας
  • συσκευές που μπορεί να είναι κατάλληλες
  • σημασία της αποκατάστασης
  • διαχείριση από διεπιστημονική ομάδα
  • σημασία της αυτοφροντίδας στη διαχείριση της δικής σας πάθησης

Μάθετε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙHΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚH ΑΝΕΠAΡΚΕΙΑ ΜΕ ΒIΝΤΕΟ ΚΙΝΟYΜΕΝΩΝ ΕΙΚOΝΩΝ

Μια σειρά από 9 απλά, συναρπαστικά βίντεο κινούμενων εικόνων όπου επεξηγείται η καρδιακή ανεπάρκεια και οι τρόποι αντιμετώπισής της

Σε αυτά τα βίντεο κινούμενων εικόνων περιγράφεται με αφήγηση ο τρόπος λειτουργίας μιας υγιούς καρδιάς, τι συμβαίνει στην καρδιά κατά την καρδιακή ανεπάρκεια και πώς δρουν οι διάφορες θεραπείες για τη βελτίωση της υγείας

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κάντε κλικ για να εκτυπώσετε αυτά τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε την καρδιακή σας ανεπάρκεια

ΒIΝΤΕΟ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕIΣ ΚΑΙ ΥΠΕYΘΥΝΟΥΣ ΦΡΟΝΤIΔΑΣ

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να παρακολουθήσετε, να ακούσετε ή να διαβάσετε συνεντεύξεις από άλλα άτομα που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και από τους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕIΤΕ ΤΗ ΣΕΛIΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

και μοιραστείτε τις απόψεις και τις εμπειρίες σας με άλλους ασθενείς, συγγενείς και υπεύθυνους φροντίδας.

Το heartfailurematters.org είναι ένας ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

Ο ιστότοπος heartfailurematters.org δημιουργήθηκε υπό τη διεύθυνση της Ένωσης Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Η ESC κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην ανακάλυψη και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στην καρδιαγγειακή ιατρική. Τα μέλη μας και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι επαγγελματίες υγείας που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους για να εκπροσωπήσουν επαγγελματίες του τομέα της καρδιολογίας στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Επιστροφη στην κορυφη