Ορισμένοι τύποι θεραπειών που χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με καρκίνο μπορεί να προκαλέσουν καρδιακή ανεπάρκεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται ορισμένοι τύποι χημειοθεραπείας, η ακτινοθεραπεία στήθους και μερικές από τις νεότερες στοχευμένες θεραπείες καρκίνου, γνωστές και ως βιολογικές θεραπείες.

Τέτοιες θεραπείες για τον καρκίνο μπορεί να προκαλέσουν καρδιακά προβλήματα που είναι είτε προσωρινά (βραχυπρόθεσμα) είτε μόνιμα (μακροπρόθεσμα). Τα προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη θεραπεία του καρκίνου, ή μπορεί να εμφανιστούν πολλά χρόνια αργότερα. Ο κίνδυνος καρδιακών προβλημάτων εξαρτάται από τον τύπο και τη διάρκεια της θεραπείας για καρκίνο.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας μπορεί να είναι υψηλότερος εάν:

  • αντιμετωπίζατε ήδη ένα καρδιακό πρόβλημα πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία του καρκίνου
  • υφίστανται άλλοι παράγοντες κινδύνου για καρδιακά προβλήματα, π.χ. κάπνισμα, διαβήτης, υψηλή αρτηριακή πίεση, προχωρημένη ηλικία
  • χρειάζεστε περισσότερες από μία θεραπείες για καρκίνο που επηρεάζουν την καρδιά
  • έχετε προηγουμένως λάβει θεραπεία για καρκίνο, η οποία επηρέασε την καρδιά σας και τώρα χρειάζεστε περαιτέρω θεραπεία
  • ήσασταν παιδί όταν λάβατε τη θεραπεία για καρκίνο

Εάν έχετε καρδιακή ανεπάρκεια και τώρα χρειάζεστε θεραπεία για καρκίνο, θα πρέπει να μιλήσετε με τον ογκολόγο και τον καρδιολόγο σας για καθοδήγηση. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες γνωρίζουν ότι η θεραπεία για καρκίνο μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε ενδείξεις και συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας ακόμη και σε ασθενείς χωρίς προηγούμενα καρδιακά προβλήματα και μπορεί να προσαρμόσουν τον τύπο της θεραπείας για καρκίνο σε ασθενείς με προηγούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι αποτελεσματικές εξετάσεις, όπως τα ηχοκαρδιογραφήματα και οι εξετάσεις αίματος, μπορούν να αξιολογήσουν την καρδιακή σας λειτουργία και να ανιχνεύσουν σημάδια καρδιακής ανεπάρκειας σε πρώιμο στάδιο. Οι παρενέργειες οποιωνδήποτε θεραπειών για τον καρκίνο είναι συνήθως βραχείας διάρκειας και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη θεραπεία. Οποιαδήποτε συμπτώματα, όπως δύσπνοια ή κατακράτηση υγρών, θα πρέπει να συζητηθούν το συντομότερο δυνατόν με τον γιατρό ή τη νοσοκόμα σας. Ανατρέξτε στο Προειδοποιητικές ενδείξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο Πληροφορίες για την καρδιακή υγεία και τη θεραπεία του καρκίνου από την Macmillan.