Τι κάνει;

CRT device

Η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT), που μερικές φορές ονομάζεται αμφικοιλιακή βηματοδότηση, μπορεί να είναι χρήσιμη αν οι ηλεκτρικοί παλμοί που ελέγχουν τη σύσπαση και τη χαλάρωση του καρδιακού μυός δεν διοχετεύονται σε όλη την καρδιά ταχέως και ομοιόμορφα. Η αριστερή κοιλία μπορεί να συσπάται ένα κλάσμα του δευτερολέπτου μετά τη δεξιά κοιλία, αντί αυτό να συμβαίνει ταυτόχρονα. Συχνά, τμήματα της αριστερής κοιλίας εμφανίζουν καθυστερημένη σύσπαση και η ιατρική συσκευή μπορεί να προκαλέσει συντομότερη και πιο ομοιόμορφη σύσπαση. Αυτή η έλλειψη συντονισμού επηρεάζει την ικανότητα της καρδιάς σας να εξωθεί το αίμα αποτελεσματικά. Ο γιατρός σας θα αναζητήσει ενδείξεις ανεπαρκούς συγχρονισμού της σύσπασης του καρδιακού μυός στο ΗΚΓ (κυρίως) ή μέσω ηχοκαρδιογραφικής εξέτασης (με υπερήχους).

Η συσκευή θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) δεν λειτουργεί μόνο ως βηματοδότης αλλά και επανασυντονίζει (επανασυγχρονίζει) τη σύσπαση των δύο κοιλιών, με ταυτόχρονη βηματοδότηση και των δύο και ειδικότερα με βελτίωση της σύσπασης της αριστερής κοιλίας. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η συνολική αποδοτικότητα της καρδιάς σας. Επομένως, η συσκευή θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) διαφέρει από τους τυπικούς βηματοδότες, οι οποίοι παρέχουν βηματοδότηση μόνο στη δεξιά κοιλία και ελέγχουν τον καρδιακό ρυθμό. Οι ιατρικές συσκευές CRT όχι μόνο μπορούν να βελτιώσουν τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά έχει αποδειχθεί ότι παρατείνουν και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση. Οι γιατροί συχνά επιλέγουν το συνδυασμό μιας συσκευής θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) και ενός εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή (ICD) στην ίδια ιατρική συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιατρική συσκευή ονομάζεται CRT-D.

Πού εισάγεται και πώς τοποθετείται;

Όπως οι τυπικοί βηματοδότες, η συσκευή CRT έχει μέγεθος ρολογιού τσέπης. Η συσκευή CRT συνήθως εμφυτεύεται με τοπική αναισθησία, ακριβώς κάτω από την κλείδα, με τα εύκαμπτα καλώδια που εξέρχονται από αυτήν να συνδέονται στην καρδιά σας. Η επέμβαση συνήθως διαρκεί 1-2 ώρες.

Τα καλώδια εισάγονται σε μια φλέβα κάτω από την κλείδα και ο καρδιολόγος τα οδηγεί στην αντίστοιχη καρδιακή κοιλότητα, ελέγχοντας τη θέση του σε μια οθόνη ακτίνων Χ και το στερεώνει στη θέση του με ένα ράμμα στον ώμο σας. Τα καλώδια στη συνέχεια συνδέονται στον αμφικοιλιακό βηματοδότη και ο βηματοδότης τοποθετείται σε ένα μικρό 'θύλακα' μεταξύ του δέρματος και του θωρακικού μυός. Στη συνέχεια, ελέγχεται η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται για τη διέγερση της καρδιάς ώστε να συσπαστεί και ρυθμίζεται ο βηματοδότης.

Μετά την επέμβαση

Μετά την τοποθέτηση της ιατρικής σας συσκευής, μπορεί να νιώθετε κάποιο πόνο ή δυσφορία και ίσως εμφανιστούν εκχυμώσεις στο σημείο εμφύτευσης, αλλά αυτά τα προβλήματα συνήθως εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ημέρες. Οι περισσότεροι μπορούν να περπατήσουν αργότερα την ίδια ημέρα και να συνεχίσουν ξανά τις φυσιολογικές τους δραστηριότητες μετά από 2-4 εβδομάδες.

Η λειτουργία και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της ιατρικής συσκευής πρέπει να ελέγχονται τακτικά σε μια καρδιολογική κλινική. Ανάλογα με την ιατρική συσκευή που θα εμφυτευθεί, μπορεί να σας προταθεί ο έλεγχος της ιατρικής σας συσκευής μέσω τηλεπαρακολούθησης που επιτρέπει την ταχεία αναγνώριση διαταραχών καρδιακού ρυθμού και τεχνικής δυσλειτουργίας και μπορεί να βελτιώσει τη φροντίδα σας και να περιορίσει την ανάγκη σας να επισκέπτεστε την κλινική για την ιατρική συσκευή.

Αν απαιτείται αντικατάσταση της μπαταρίας, μόνο η συσκευή χρειάζεται να αντικατασταθεί (όχι τα καλώδια). Η μπαταρία διαρκεί συνήθως από 5 έως 7 χρόνια προτού χρειαστεί αντικατάσταση.

Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τους γιατρούς ή τους οδοντιάτρους σας ότι έχετε συσκευή CRT προτού υποβληθείτε σε οποιαδήποτε επέμβαση. Παρότι οι περισσότερες ιατρικές και οδοντιατρικές επεμβάσεις δεν είναι πιθανό να παρεμποδίσουν τη λειτουργία της ιατρικής συσκευής, για κάποιες από αυτές ενδέχεται να απαιτούνται μέτρα προφύλαξης που ελαχιστοποιούν τυχόν παρεμβολές.

Οι ιατρικές συσκευές CRT μπορεί κάποιες φορές να ανιχνεύονται από τα μηχανήματα ασφαλείας των αεροδρομίων, αλλά η λειτουργία της ιατρικής συσκευής σπάνια επηρεάζεται, επομένως αν έχετε συσκευή CRT θα πρέπει πάντα να ενημερώνετε το προσωπικό ασφαλείας.

Χρησιμοποιούνται δύο τύποι ιατρικών συσκευών CRT:

  • CRT-P (συσκευή CRT με λειτουργία βηματοδότη)
  • CRT-D (συσκευή CRT με λειτουργία βηματοδότη και εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή -ICD)

Επιστροφή στην ενότητα «Εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές»