Αν έχετε καρδιακή ανεπάρκεια, η καρδιά σας δυσκολεύεται να αντλήσει και να προωθήσει το αίμα σε ολόκληρο το σώμα σας. Αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους -συνήθως επειδή έχετε (ή είχατε στο παρελθόν) μια πάθηση η οποία έχει προκαλέσει βλάβη (π.χ.  στεφανιαία νόσος με καρδιακή προσβολή) ή έχει επιβάλει επιπλέον φόρτο εργασίας (π.χ. υψηλή αρτηριακή πίεση) στην καρδιά σας.

Αυτή η βλάβη ή ο επιπλέον φόρτος εργασίας μπορεί να επηρεάσει τη συστολή (σύσπαση) ή την πλήρωση (χαλάρωση) της καρδιάς σας, ή συχνά και τα δύο.

Αν η καρδιά σας δεν συσπάται όπως θα έπρεπε, δεν μπορεί να προωθεί αρκετό αίμα από τις κοιλίες προς τα όργανα του σώματος. Αν η καρδιά σας δεν μπορεί να αδειάσει και να χαλαρώσει πλήρως, λιγότερο αίμα θα μπορεί να εισέλθει στην καρδιά και, κατά συνέπεια, λιγότερο αίμα θα διατίθεται προς προώθηση έξω από την καρδιά σας.

Η καρδιακή ανεπάρκεια έχει δύο κύριες συνέπειες. Πρώτον, δεν φτάνει στο σώμα σας αρκετό αίμα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κόπωση. Δεύτερον, η ροή του αίματος παρεμποδίζεται καθώς περιμένει να εισέλθει στην καρδιά σας. Αυτή η συσσώρευση του αίματος προκαλεί διαρροή υγρού από τα αιμοφόρα αγγεία σας στους γύρω ιστούς. Αυτό οδηγεί στη συγκέντρωση υγρού (συνήθως στα πόδια και την κοιλιά) και συμφόρηση στους πνεύμονες.

Αρχικά, το σώμα σας θα προσαρμοστεί για να προσπαθήσει να αντισταθμίσει την ανεπαρκή άντληση-προώθηση αίματος από την αποδυναμωμένη καρδιά. Ωστόσο, αυτές οι προσαρμογές λειτουργούν αντισταθμιστικά για περιορισμένο χρόνο και, στην ουσία, μακροπρόθεσμα μπορούν να αποδυναμώσουν ακόμα περισσότερο την καρδιά. 

Για να μάθετε πώς προσαρμόζεται η καρδιά και το σώμα σας για να συνεχίσουν να ικανοποιούν τις ανάγκες του σώματός σας, κάντε κλικ εδώ.