Αναιμία σημαίνει ότι έχετε παθολογικά χαμηλή ποσότητα αιμοσφαιρίνης στο αίμα σας. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια περιέχουν αιμοσφαιρίνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου σε ολόκληρο το σώμα σας. Κατά συνέπεια, αν δεν έχετε αρκετά ερυθρά αιμοσφαίρια ή αιμοσφαιρίνη, η καρδιά σας θα πρέπει να λειτουργεί πιο εντατικά για να μετακινήσει αυτά τα κύτταρα (και το οξυγόνο που μεταφέρουν) σε ολόκληρο το σώμα σας με ταχύτερο ρυθμό. Αυτός ο επιπλέον φόρτος εργασίας μπορεί να επιδεινώσει την καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιστροφή στην ενότητα «Τι προκαλεί την καρδιακή ανεπάρκεια;»