Τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους σωματικούς περιορισμούς της καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά και συναισθηματικά ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή τους, καθώς και τη ζωή των κοντινών τους ανθρώπων.

Αν μάθετε ότι πάσχετε από μια σοβαρή πάθηση όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί αρχικά να νιώσετε άγχος, θυμό ή κατάθλιψη, συναισθήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και ο/η σύζυγος ή σύντροφός σας, τα μέλη της οικογένειάς σας και οι στενοί σας φίλοι. Αυτά τα συναισθήματα λογικά θα αμβλυνθούν όταν αρχίσετε να αποδέχεστε τη διάγνωση, να αποκτάτε τον έλεγχο της υγείας σας και να πραγματοποιείτε θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας. Ωστόσο οι σχέσεις σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν για να πραγματοποιηθούν αυτές οι αλλαγές.

Σε αυτήν την ενότητα εξετάζονται οι αλλαγές που μπορεί να σημειωθούν στις σχέσεις σας μετά από μια διάγνωση καρδιακής ανεπάρκειας, ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης αυτών των αλλαγών και το πώς μπορείτε να συζητήσετε για την πάθησή σας με τους κοντινούς σας ανθρώπους.

Για να μάθετε περισσότερα, κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Συζήτηση με την οικογένειά σας για την καρδιακή ανεπάρκεια 
Σεξ και καρδιακή ανεπάρκεια