Όταν πηγαίνετε διακοπές, είναι καλή ιδέα να παίρνετε μαζί σας μια ενημερωμένη λίστα με όλα σας τα φάρμακα. Έτσι, αν προκύψει έκτακτη ανάγκη και χρειαστεί να επισκεφτείτε γιατρό, θα μπορείτε να δείξετε τη λίστα στο γιατρό που θα σας εξετάσει. Φυλάξτε αυτήν τη λίστα σε σημείο εύκολης πρόσβασης όσο είστε στις διακοπές.

Χρήσιμο είναι επίσης να έχετε μαζί σας τον αριθμό τηλεφώνου της εργασίας του γιατρού πρωτοβάθμιας περίθαλψης/παθολόγου ή του καρδιολόγου σας, σε περίπτωση που ο τοπικός γιατρός θέλει να συζητήσει μαζί του για την πάθησή σας ή χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες.

Συνιστάται θερμά να προμηθεύεστε ταξιδιωτική ασφάλιση που να συμπεριλαμβάνει και υγειονομική κάλυψη, όταν ταξιδεύετε σε μακρινή απόσταση ή πηγαίνετε διακοπές. Κατά την προμήθεια της ασφάλισης, φροντίστε να διασαφηνίσετε τι καλύπτει το συμβόλαιο ως προς την ιατρική περίθαλψη και τι θα πρέπει να κάνετε εφόσον χρειαστείτε επείγουσα ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Σημειώστε τους αριθμούς τηλεφώνου που πρέπει να καλέσετε και τους αριθμούς συμβολαίων που θα πρέπει να αναφέρετε.

Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν στην Ευρώπη, διατίθεται μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (EHIC), την οποία αξίζει τον κόπο να εξασφαλίσετε. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας δεν υποκαθιστά την ασφάλιση, εντούτοις παρέχει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής ένωσης το δικαίωμα να εξασφαλίζουν ιατρική φροντίδα δωρεάν ή με μειωμένο κόστος όταν βρίσκονται σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Ήδη διαθέτουν την κάρτα περισσότεροι από 60 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ. Σε κάποιες χώρες η Ευρωπαϊκή κάρτα παρέχεται στην πίσω όψη μιας αντίστοιχης εθνικής κάρτας και σε άλλες εκδίδεται ξεχωριστή κάρτα. Μπορείτε να προμηθευτείτε την κάρτα από το τοπικό γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών ή ασφάλισης ασθένειας ή, για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας ισχύει συνήθως για τρία έως πέντε χρόνια και καλύπτει κάθε ιατρική περίθαλψη που απαιτείται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είτε εξαιτίας αρρώστιας είτε λόγω ατυχήματος. Καλύπτει επίσης οποιαδήποτε θεραπεία χρειαστείτε για μια χρόνια πάθηση όπως η καρδιακή ανεπάρκεια. Η κάρτα παρέχει πρόσβαση μόνο σε κρατική ιατρική περίθαλψη.

Επιστροφή στην ενότητα «Ταξίδια»