Γιατί γίνεται;

Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να προκληθεί από μια ελαττωματική ή πάσχουσα καρδιακή βαλβίδα. Οι καρδιακές βαλβίδες κατευθύνουν τη μονόδρομη ροή αίματος μέσα στην καρδιά σας. Οι βαλβίδες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή, στένωση ή και τα δύο. Εάν δεν λειτουργούν σωστά, αυτό προκαλεί πρόσθετη πίεση στην καρδιά και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να βελτιωθεί ή να θεραπευτεί με χειρουργική επέμβαση, αλλά συνήθως θα γίνει μόνο εάν τα αναμενόμενα οφέλη από τη χειρουργική επέμβαση υπερισχύουν των κινδύνων.

Τι περιλαμβάνει αυτό;

Κατά τη διάρκεια της εγχείρισης θα συνδεθείτε με μια μηχανική καρδιά-πνεύμονα που θα παρέχει αίμα στον εγκέφαλο και στο σώμα και η ελαττωματική βαλβίδα θα αφαιρεθεί και θα αντικατασταθεί.

Ο γιατρός σας θα συζητήσει ποιος τύπος βαλβίδας είναι κατάλληλος για εσάς:

  • Μία μηχανική (τεχνητή) βαλβίδα (από άνθρακα, μεταλλική ή πλαστική βαλβίδα)
  • Μια μεταλλική ή πλαστική βαλβίδα
  • Μια βαλβίδα κατασκευασμένη από ανθρώπινο ή ζωικό ιστό (συνήθως από χοίρους)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βαλβίδα μπορεί να επισκευαστεί χωρίς τεχνητά υλικά ή χωρίς να είναι αναγκαία η χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Τέτοιες διαδικασίες όπως η βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς ή η διαδερμική (διαμηριαία) τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας (TAVI) εκτελούνται μέσω της βουβωνικής χώρας με τοπικό αναισθητικό.

Μετά από τη χειρουργική επέμβαση, ίσως χρειαστεί να πάρετε φάρμακο (αντιπηκτικά) για να αποτραπεί η δημιουργία θρόμβων αίματος γύρω από τη νέα καρδιακή βαλβίδα. Αυτό συνήθως δεν απαιτείται με τους ιστούς των βαλβίδων. Εάν απαιτείται άλλος τύπος χειρουργικής επέμβασης σε μεταγενέστερη ημερομηνία, συνήθως θα σας δοθούν αντιβιοτικά για την πρόληψη λοίμωξης της βαλβίδας.

Αν αργότερα απαιτηθεί κάποιος άλλος τύπος εγχείρησης, συνήθως θα σας χορηγηθούν αντιβιοτικά για να αποφευχθεί η μόλυνση της βαλβίδας.

Ερωτήσεις για το γιατρό σας:

  • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτή τη χειρουργική επέμβαση;
  • Πόσο καιρό θα μείνω στο νοσοκομείο;
  • Πόσος καιρός θα χρειαστεί για να αναρρώσω;
  • Τι επίπεδο σωματικής δραστηριότητας μου επιτρέπεται μετά τη χειρουργική επέμβαση;
  • Ποια φάρμακα θα πρέπει να πάρω μετά από τη χειρουργική επέμβαση;

Επιστροφή στο Χειρουργική επέμβαση