Αν έχετε μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό ή αν οι ηλεκτρικοί παλμοί δεν διοχετεύονται σωστά σε ολόκληρη την καρδιά σας, ο γιατρός μπορεί να αποφασίσει ότι η καρδιά σας χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη. Υπάρχουν πολλές προηγμένες ιατρικές συσκευές που μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της καρδιάς σας, μέσω της χορήγησης ανώδυνων ηλεκτρικών σημάτων για τη σταθεροποίηση της συχνότητας του παλμού ή/και τη βελτίωση της λειτουργίας της. Αυτές οι ιατρικές συσκευές έχει αποδειχθεί ότι μπορούν όχι μόνο να βελτιώσουν τα συμπτώματα, αλλά και να παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής σας.

Αυτές οι ιατρικές συσκευές γίνονται όλο και πιο μικρές, έχουν όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και οι μπαταρίες τους διαρκούν όλο και περισσότερο. Τυπικά αυτές οι ιατρικές συσκευές εισάγονται με τοπική αναισθησία. Τοποθετούνται κάτω από την κλείδα σας, ώστε να μην γίνονται αντιληπτές εξωτερικά. Οι περισσότερες ιατρικές συσκευές πρέπει να παρακολουθούνται περιοδικά, συνήθως σε ετήσια βάση, χωρίς να χρειάζεται εισαγωγή σε νοσοκομείο.

Εκτός από τη χορήγηση ηλεκτρικών παλμών, πολλές εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές παρέχουν πλέον τη δυνατότητα αποστολής κλινικών δεδομένων απευθείας στο γιατρό σας μέσω τηλεπαρακολούθησης. Αυτή η σύνδεση επιτυγχάνεται είτε μέσω κανονικής τηλεφωνικής γραμμής είτε μέσω ασύρματης σύνδεσης. Ο γιατρός σας μπορεί, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για τη διαχείριση της πάθησής σας και πιθανόν για την έγκαιρη ανίχνευση ενδείξεων επιδείνωσης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιατρικές συσκευές για την καρδιά που διατίθενται επί του παρόντος, κάντε κλικ σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους:

Βίντεο κινούμενων εικόνων

 
How medical devices work in heart failure Πώς λειτουργούν οι ιατρικές συσκευές στην καρδιακή ανεπάρκεια
   

Βίντεο

 
CRT slide set for primary care physicians Η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού στην καρδιακή ανεπάρκεια: Βασικά στοιχεία για τους γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης