Αν έχετε αίσθημα παλμών ως σύμπτωμα της καρδιακής ανεπάρκειας, θα νιώθετε ότι η καρδιά σας χτυπάει γρήγορα ή δυνατά και ο καρδιακός σας χτύπος μπορεί να σας φαίνεται ακανόνιστος, με διάφορες εντάσεις.

Το αίσθημα παλμών υποδεικνύει κάποια διαταραχή του ρυθμού, η οποία μπορεί να έχει προκληθεί από την επιτάχυνση της καρδιάς προκειμένου να αντισταθμίσει την αδυναμία της να αντλήσει και να προωθήσει το αίμα φυσιολογικά. Μια άλλη συχνή αιτία είναι η αιφνίδια εκδήλωση μιας αρρυθμίας, η οποία χαρακτηρίζεται από γρήγορο και ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό και ονομάζεται κολπική μαρμαρυγή. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενη ζαλάδα ή/και δύσπνοια, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Αν το αίσθημα παλμών που νιώθετε έχει επιδεινωθεί ή σας κάνει να νιώθετε σκοτοδίνη ή ζαλάδα, θα πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.