Σε μια καρδιακή διαταραχή όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, οι τάσεις λιποθυμίας, η σκοτοδίνη ή η ζαλάδα μπορεί να οφείλονται σε περιορισμένη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Η αιφνίδια απώλεια των αισθήσεων συνήθως σημαίνει ότι έχει μειωθεί σημαντικά η παροχή αίματος προς τον εγκέφαλο.

Η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο μπορεί να περιοριστεί όταν ο καρδιακός ρυθμός ή η συχνότητα των παλμών δεν είναι φυσιολογική (πολύ αργή ή πολύ γρήγορη) ή όταν η καρδιά δεν μπορεί να προωθήσει το αίμα επαρκώς επειδή η ροή του αίματος παρεμποδίζεται, για παράδειγμα, λόγω της στένωσης μιας βαλβίδας. Θα μπορούσε επίσης να οφείλεται σε καρδιακή προσβολή.

Η λιποθυμία ή η απώλεια των αισθήσεων είναι μια δυνητικά σοβαρή κατάσταση και θα πρέπει να ζητηθεί αμέσως ιατρική φροντίδα.

Η ζαλάδα, ειδικά όταν σηκώνεστε γρήγορα, είναι ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο σύμπτωμα για τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια. Μπορεί να οφείλεται σε ανωμαλία της καρδιακής λειτουργίας, σε αρρυθμία ή σε στένωση βαλβίδας. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε ταχεία αλλά προσωρινή πτώση της αρτηριακής πίεσης, που ονομάζεται ορθοστατική υπόταση, η οποία προκαλείται όταν σηκώνεστε πολύ γρήγορα. 

Συχνότερα, η ζαλάδα οφείλεται στις φαρμακευτικές αγωγές που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας. Τα διουρητικά, οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (αΜΕΑ), οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ARBs) και οι βήτα-αναστολείς μειώνουν την αρτηριακή πίεση. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η καρδιακή λειτουργία και η αναπνοή σας. Ωστόσο, επειδή η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλότερη απ' ό,τι συνήθως, μπορεί συχνά να νιώθετε ζαλάδα, ιδιαίτερα όταν σηκώνεστε από καθιστή ή ύπτια θέση. Για συμβουλές σχετικά με το πώς να ελαχιστοποιήσετε αυτήν τη ζαλάδα, κάντε κλικ εδώ.