Αίσθημα εξασθένισης, λιποθυμίας ή ζάλης μπορεί να οφείλεται σε μείωση της ροής του αίματος στον εγκέφαλο. Η αιφνίδια απώλεια συνείδησης συνήθως σημαίνει ότι η παροχή αίματος στον εγκέφαλο μειώνεται σοβαρά.

Η ροή του αίματος στον εγκέφαλο μπορεί να μειωθεί όταν ο καρδιακός παλμός ή ρυθμός είναι ανώμαλος (υπερβολικά αργός ή πολύ γρήγορος) ή όταν η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει επαρκείς ποσότητες αίματος επειδή η ροή του αίματος έχει αποφραχθεί για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα στένωσης βαλβίδας. Θα μπορούσε επίσης να οφείλεται σε καρδιακή προσβολή.

Η λιποθυμία ή η απώλεια της συνείδησης είναι μια δυνητικά σοβαρή κατάσταση και πρέπει να ζητηθεί αμέσως ιατρική φροντίδα.

Η ζάλη, ειδικά όταν σηκώνεστε πολύ απότομα, είναι ένα εξαιρετικά κοινό σύμπτωμα για τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια. Μπορεί να οφείλεται σε μη φυσιολογική καρδιακή λειτουργία ή ρυθμό ή λόγω στένωσης βαλβίδας. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε μια γρήγορη αλλά προσωρινή πτώση της αρτηριακής πίεσης, που ονομάζεται ορθοστατική υπόταση, η οποία προκαλείται όταν το άτομο σηκωθεί πολύ απότομα.

Η ζάλη είναι μια κοινή παρενέργεια των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Τα διουρητικά, οι αναστολείς ΜΕΑ, τα ΑΥΑ και οι βήτα αναστολείς θα μειώσουν την αρτηριακή πίεση. Αυτό θα βελτιώσει την καρδιακή λειτουργία και την αναπνοή σας. Ωστόσο, επειδή η αρτηριακή σας πίεση είναι χαμηλότερη από το συνηθισμένο, μπορεί συχνά να αισθάνεστε ζάλη, ειδικά σηκώνεστε από καθιστή στάση ή από ξαπλωμένη θέση. Κάντε κλικ εδώ για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο ελαχιστοποίησης αυτής της ζάλης.