Μπορεί να αντιμετωπίζετε επίμονο βήχα ή αναπνευστικό συριγμό (ένα σφύριγμα στους πνεύμονες ή δυσκολία στην αναπνοή) λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας. Ο αναπνευστικός συριγμός είναι παρόμοιος με το άσθμα, αλλά έχει διαφορετική αιτία στην καρδιακή ανεπάρκεια.

Μερικές φορές τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια βγάζουν φλέγμα με το βήχα, μια πηχτή, βλεννώδη ουσία που μπορεί να περιέχει και ίχνη αίματος. Αυτό συχνά συμβαίνει σε περίπτωση πνευμονικής λοίμωξης (πνευμονία).

Ο βήχας ή ο αναπνευστικός συριγμός οφείλεται στη συγκέντρωση υγρού ή συμφόρηση, στους πνεύμονες, η οποία δυσχεραίνει την αναπνοή.

Αν παρατηρήσετε επιδείνωση στο βήχα ή τον αναπνευστικό συριγμό που επηρεάζει την αναπνοή σας, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι η καρδιακή σας ανεπάρκεια επιδεινώνεται και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.

Ο ξηρός, επίμονος βήχας μπορεί επίσης να αποτελεί παρενέργεια κάποιων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια.