Το να είσαι φροντιστής μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύπτεις πολλούς ρόλους ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένου του φίλου, του εξομολογητή, του νοσηλευτή και του βοηθού. Ο ρόλος σας ως φροντιστής μπορεί να συμβεί σταδιακά, με την πάροδο του χρόνου, ή μπορεί να συμβεί ξαφνικά, εάν ο σύντροφος ή ο συγγενής σας υποστεί μια καρδιακή προσβολή, για παράδειγμα.

Ο ρόλος σας θα περιλαμβάνει τη βοήθεια, την υποστήριξη και την καθοδήγηση του συντρόφου ή του συγγενή σας για να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους ώστε να εκπληρώνουν τις ανάγκες της νέας τους ζωή σε σχέση με τη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειάς τους. Είναι πιθανό να έχετε μεγαλύτερη επίδραση στην επιτυχία τους εάν συνεργαστείτε με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης και ακολουθήσετε τις οδηγίες της. Είναι ουσιώδους σημασίας να εμπλακείτε επειδή για πολλους ανθρώπους που πρέπει να διαχειριστούν την καρδιακή ανεπάρκεια, ο φροντιστής είναι το σημαντικότερο άτομο που εμπλέκεται στη φροντίδα τους. Ο σκοπός σας θα πρέπει να είναι να βοηθήσετε το σύντροφο ή το συγγενή σας να μάθει και να αποδεχτεί ότι η πλευρά της αυτοδιαχείρισης όταν κάποιος ζει με την καρδιακή ανεπάρκεια είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να μην είστε υπερβολικά προστατευτικοί. Το να είσαστε φροντιστής σημαίνει να είστε ο καθοδηγητής του ασθενούς, και όχι να αισθάνεστε υποχρεωμένος να κάνετε πράγματα. Σκοπός σας είναι να ενεργοποιήσετε τον ασθενή για να αναλάβει την αυτοδιαχείριση της κατάστασής του.

Ο ρόλος σας ως φροντιστής μπορεί να μην είναι μόνιμος και η βοήθεια και η ανάγκη παροχής υποστήριξης στον σύντροφο ή τον συγγενή σας μπορεί να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη βοήθεια και την υποστήριξη που μπορείτε να δώσετε στον σύντροφο ή τον συγγενή σας.

 

Βοηθώντας με την προσωπική φροντίδα και πρακτικά θέματα
Παροχή βοήθειας για ζητήματα ιατρικής φροντίδας
Παροχή συναισθηματικής υποστήριξης
Άλλες συμβουλές

Understanding your role