Ως υπεύθυνος/-η φροντίδας μπορεί να χρειάζεται να παίξετε πολλούς ρόλους ταυτόχρονα, του φίλου, του έμπιστου, του νοσηλευτή και του βοηθού. Ο ρόλος του υπεύθυνου φροντίδας μπορεί να προκύψει σταδιακά, με το πέρασμα του χρόνου ή να σας ανατεθεί ξαφνικά, αν για παράδειγμα ο/η σύντροφος ή το συγγενικό σας πρόσωπο υποστεί μια καρδιακή προσβολή.

Ο ρόλος σας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στον/στη σύντροφο ή το συγγενικό σας πρόσωπο ώστε να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του/της σύμφωνα με το νέο πλάνο θεραπείας. Είναι πιθανό εσείς να έχετε τη μεγαλύτερη επίδραση στην επιτυχία του/της να ακολουθήσει τις οδηγίες της ομάδας που έχει αναλάβει την ιατρική του/της περίθαλψη. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθείτε με αυτό, στόχος σας όμως θα πρέπει να είναι να ενισχύσετε τον/τη σύντροφο ή το συγγενικό σας πρόσωπο, προσπαθώντας ταυτόχρονα να μην λειτουργείτε υπερπροστατευτικά ή αυταρχικά.

Ο ρόλος του υπεύθυνου φροντίδας μπορεί να μην είναι μόνιμος και η βοήθεια και η υποστήριξη που χρειάζεται ο/η σύντροφος ή το συγγενικό σας πρόσωπο αυτήν τη στιγμή μπορεί να περιοριστούν με το πέρασμα του χρόνου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη βοήθεια και την υποστήριξη που μπορείτε να προσφέρετε στον/στη σύντροφο ή το συγγενικό σας πρόσωπο, κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Παροχή βοήθειας για θέματα προσωπικής φροντίδας και για πρακτικά ζητήματα 
Παροχή βοήθειας για ζητήματα ιατρικής φροντίδας
Παροχή συναισθηματικής υποστήριξης
Άλλες συμβουλές

 

Understanding your role