Η κοιλιογραφία με ραδιονουκλεοτίδιο (γνωστή και ως MUGA) είναι μια εξέταση που χρησιμοποιεί πολύ μικρές ποσότητες ραδιενεργών υλικών, που ονομάζονται ιχνηθέτες, για να απεικονιστεί η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Αυτή η εξέταση αξιολογεί την καρδιακή λειτουργία. Οι εξετάσεις απεικόνισης της αιμάτωσης δείχνουν τη ροή του αίματος μέσω του καρδιακού μυός και ενδέχεται να εντοπίσουν περιοχές με χαμηλή ροή αίματος ισχαιμία . Και στις δύο εξετάσεις, οι ιχνηθέτες εγχέονται στη φλέβα σας και παρακολουθούνται μέχρι την καρδιά με ειδικές κάμερες ή σαρωτές.

Συνήθως θα εξετάζεστε σε θέση ανάπαυσης και ίσως ξανά κατά την άσκηση ή μετά τη λήψη ορισμένων φαρμάκων. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να μην καταναλώσετε φαγητό ή ποτό που περιέχει καφεΐνη ή αλκοόλ αρκετές ώρες πριν από τις εξετάσεις. Θα πρέπει να λάβετε το καθημερινό σας φάρμακο, εκτός εάν σας δοθούν οδηγίες για το αντίθετο.

Οι τεχνικές πυρηνικής ιατρικής εμπεριέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο επιπλοκών, καθώς η ποσότητα της ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά μικρή.

Patient having the MUGA scan
© Siemens
Ασθενής με σάρωση MUGA
 
Example of a MUGA scan
© Texas Heart Institute
Παράδειγμα σάρωσης MUGA

Επιστροφή στο Τυπικές εξετάσεις για την καρδιακή ανεπάρκεια