Η καρδιακή ανεπάρκεια προκαλεί τον περιορισμό της ροής του αίματος προς το υπόλοιπο μέρος του σώματός σας. Αν η ροή προς τον εγκέφαλο είναι μικρότερη απ' ό,τι συνήθως ή αν η αρτηριακή σας πίεση είναι χαμηλή, μπορεί να ζαλίζεστε.

Η ζαλάδα στα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια συχνά προκαλείται από τη φαρμακευτική τους αγωγή. Ωστόσο, οι ακανόνιστοι καρδιακοί χτύποι, που συχνά σημειώνονται κατά την καρδιακή ανεπάρκεια, ή μια προσωρινή πτώση της αρτηριακής πίεσης που προκαλείται αν σηκωθείτε από το κάθισμα ή το κρεβάτι σας (ορθοστατική υπόταση) μπορούν επίσης να προκαλέσουν ζαλάδα.

Θα πρέπει να συζητάτε κάθε περιστατικό ζαλάδας με το γιατρό ή το νοσηλευτή σας για να προσδιορίσετε την αιτία της.

Επιστροφή στην ενότητα «Συμπτώματα»