Η καρδιά σας αποτελείται από τέσσερις κοιλότητες, δύο στη δεξιά πλευρά και δύο στην αριστερή. Τα τοιχώματα αυτών των κοιλοτήτων αποτελούνται από ειδικό καρδιακό μυ. Οι μικρές κοιλότητες στο επάνω μέρος της καρδιάς σας ονομάζονται κόλποι και οι μεγάλες κοιλότητες στο κάτω μέρος ονομάζονται κοιλίες. Κάθε κοιλία έχει μία βαλβίδα στην είσοδό της και μία στην έξοδό της ώστε να αποτρέπεται η αντίστροφη ροή του αίματος.

Οι κόλποι και οι κοιλίες σας συνεργάζονται, καθώς διαδοχικά συσπώνται (συστολή ή συστολική φάση) για να προωθήσουν το αίμα και χαλαρώνουν (διαστολή ή διαστολική φάση) για να γεμίσουν με αίμα. Στην αρχή κάθε καρδιακού χτύπου, ένα πολύ μικρό ηλεκτρικό σήμα κοντά στο επάνω μέρος της καρδιάς διαδίδεται μέσω του καρδιακού μυός και προκαλεί τη σύσπασή του. Πρώτοι συσπώνται οι κόλποι, προωθώντας το αίμα μέσω της ανοικτής βαλβίδας προς την κοιλία. Ο ηλεκτρικός παλμός διαδίδεται, στη συνέχεια, στο μυ των κοιλιών, κάνοντάς τον να συσπαστεί και να ωθήσει το αίμα έξω από την καρδιά σας προς τους πνεύμονες και το σώμα σας. Καθώς οι κοιλίες συσπώνται, οι κόλποι χαλαρώνουν για να μπορούν να γεμίσουν με αίμα και να ξεκινήσει ο επόμενος χτύπος.

Επιστροφή στην ενότητα «Πώς λειτουργεί η καρδιά φυσιολογικά;»