Η καρδιά σας αποτελείται από τέσσερις θαλάμους, δύο θαλάμους στη δεξιά πλευρά και δύο αριστερά. Τα τοιχώματα αυτών των θαλάμων είναι κατασκευασμένα από ειδικό καρδιακό μυ. Οι μικροί θάλαμοι στην κορυφή της καρδιάς σας ονομάζονται κόλποι και οι μεγάλοι θάλαμοι κάτω ονομάζονται κοιλίες. Κάθε κοιλία έχει μία βαλβίδα στην είσοδό της και μία στην έξοδο για να εμποδίσει την αντεπίστροφη ροή του αίματος στην καρδιά.

Οι κόλποι και οι κοιλίες συνεργάζονται εναλλακτικά με συστολή (συστολή ή συστολική φάση), για να εξωθήσουν αίμα από την καρδιά και με χαλάρωση (διαστολή ή διαστολική φάση) για να τη γεμίσουν με αίμα. Στην αρχή κάθε κύκλου λειτουργίας της καρδιάς ένα ασθενές ηλεκτρικό σήμα που ξεκινάει από την κορυφή της καρδιάς μεταδίδεται στην καρδιά σας για να την κάνει να λειτουργήσει. Οι κόλποι συστέλλονται πρώτοι, ωθώντας αίμα μέσω της ανοικτής βαλβίδας μέσα στην κοιλία. Τα ηλεκτρικά σήματα μεταδίδονται στη συνέχεια στον καρδιακό μυ, προκαλούν τη σύσπαση και σπρώχνουν το αίμα από την καρδιά στους πνεύμονες και το σώμα σας. Καθώς οι κοιλίες συστέλλονται, οι κόλποι χαλαρώνουν, επιτρέποντάς τους να γεμίσουν με αίμα και να ξεκινήσουν τον επόμενο τύπο.

Επιστροφή στο Πώς λειτουργεί η φυσιολογική καρδιά;