Η προκαταβολική οδηγία φροντίδας είναι ένα έγγραφο στο οποίο εσείς ή κάποιο άλλο άτομο που έχετε ορίσει μπορείτε να δώσετε οδηγίες σχετικά με τη μελλοντική σας ιατρική φροντίδα. Θα πρέπει να παρέχει σαφείς οδηγίες για τις επιθυμίες σας, συμπεριλαμβανομένων των θεραπειών που θα πρέπει να σας χορηγηθούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις, και μπορεί να περιλαμβάνει μια διαθήκη ζωής.

Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας ή μια ομάδα υποστήριξης ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια μπορούν να σας κατευθύνουν κατά την προετοιμασία της προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας.

Επιστροφή στην ενότητα «Σχεδιασμός για το τέλος της ζωής»