Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι διαφορετική σε κάθε ασθενή -τα μέρη της καρδιάς που επηρεάζονται και τα συμπτώματα διαφέρουν κατά πολύ. Για το λόγο αυτό, ο γιατρός σας μπορεί να χρησιμοποιήσει αρκετούς διαφορετικούς όρους για να περιγράψει την καρδιακή ανεπάρκεια στη δική σας περίπτωση.

Οι δύο κύριοι τύποι καρδιακής ανεπάρκειας είναι η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.

Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια είναι πιο συχνή και τα συμπτώματα εμφανίζονται αργά με το πέρασμα του χρόνου και επιδεινώνονται σταδιακά.

Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια αναπτύσσεται ξαφνικά και τα συμπτώματα είναι αρχικά σοβαρά. Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια είτε εμφανίζεται μετά από ένα έμφραγμα που προκάλεσε βλάβη σε μια περιοχή της καρδιάς, είτε, συχνότερα, προκαλείται από μια ξαφνική ανικανότητα του σώματος να αντισταθμίσει τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

Αν αναπτύξετε οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί αρχικά να είναι σοβαρή, αλλά ενδέχεται να διαρκέσει για σύντομο μόνο χρονικό διάστημα και να βελτιωθεί ταχύτατα. Συνήθως απαιτείται θεραπεία και χορήγηση ενέσιμης φαρμακευτικής αγωγής (ενδοφλεβίως).

Υπάρχει άλλος ένας τύπος καρδιακής ανεπάρκειας: Καρδιακή ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας. 

Η καρδιακή ανεπάρκεια συνήθως προκαλείται από βλάβη στον κύριο θάλαμο προώθησης, την αριστερή κοιλία, η οποία παρέχει αίμα στο σώμα. Η βλάβη αυτή μπορεί να οφείλεται σε βλάβη του καρδιακού μυός, όπως σε ένα έμφραγμα, ή σε βλάβη των βαλβίδων στην αριστερή πλευρά της καρδιάς.

Αυτό προκαλεί συμφόρηση στους πνεύμονες και λαχάνιασμα. Μερικές φορές, η καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζει κυρίως τη δεξιά κοιλία η οποία προωθεί αίμα προς τους πνεύμονες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε βλάβη του καρδιακού μυός, όπως σε ένα έμφραγμα που εντοπίζεται στη δεξιά κοιλία, ή σε βλάβη στις βαλβίδες στη δεξιά πλευρά της καρδιάς. 

Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμφόρηση στο συκώτι και στα έντερα και συγκέντρωση υγρού στα κάτω άκρα. 

Η καρδιακή ανεπάρκεια και στις δύο πλευρές της καρδιάς μπορεί να προκληθεί ή να επιδεινωθεί από αρρυθμίες, όπως η κολπική μαρμαρυγή, η οποία είναι ένας συνήθως ταχύς και ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός που εμποδίζει τη σωστή πλήρωση των κοιλιών.