Η καρδιά είναι ένας εξειδικευμένος μυς που αντλεί και προωθεί αίμα σε ολόκληρο το σώμα σας. Το αίμα μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες σε όλα τα μέρη του σώματός σας και μεταφέρει τα απόβλητα σε διάφορα όργανα, κυρίως στους πνεύμονες και τα νεφρά, προς αποβολή.

Η καρδιά σας χωρίζεται σε δύο αντλίες, οι οποίες συνεργάζονται. Το αίμα που επιστρέφει από τα όργανα και τους ιστούς του σώματός σας εισέρχεται στη δεξιά πλευρά της καρδιάς, η οποία στη συνέχεια το προωθεί προς τους πνεύμονες. Οι πνεύμονες απομακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα από το αίμα και επανατροφοδοτούν το αίμα με οξυγόνο.

Το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα που επιστρέφει από τους πνεύμονες εισέρχεται στην αριστερή πλευρά της καρδιάς, η οποία στη συνέχεια το προωθεί προς όλα τα μέρη του σώματός σας, όπως και στον ίδιο τον καρδιακό μυ.

Με αυτήν τη διαδικασία διασφαλίζεται ότι υπάρχει πάντα αρκετό οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία του σώματός σας.

Για μια πιο αναλυτική επεξήγηση της λειτουργίας της καρδιάς σας κάντε κλικ εδώ.