Η καρδιά σας είναι ένας εξειδικευμένος μυς που διανέμει αίμα στο σώμα σας. Το αίμα μεταφέρει οξυγόνο και τροφή σε όλα τα μέρη του σώματός σας και μεταφέρει τα απορρίμματα σε πολλά όργανα, κυρίως στους πνεύμονες και τους νεφρούς σας για απόρριψη.

Η καρδιά σας χωρίζεται σε δύο αντλίες, οι οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα. Το αίμα που επιστρέφει από τα όργανα και τους ιστούς του σώματός σας εισέρχεται στη δεξιά πλευρά της καρδιάς σας, η οποία στη συνέχεια το προωθεί στους πνεύμονές σας. Οι πνεύμονες αφαιρούν τα απόβλητα διοξειδίου του άνθρακα από το αίμα και το επανατροφοδοτούν με οξυγόνο.

Το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα που επιστρέφει από τους πνεύμονές σας εισέρχεται στην αριστερή πλευρά της καρδιάς σας, η οποία στη συνέχεια το διανέμει σε όλα τα μέρη του σώματός σας, συμπεριλαμβανομένου του καθαυτό καρδιακού μυός.

Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι υπάρχει πάντα αρκετό οξυγόνο και θρεπτικά στοιχεία για να δουλεύει αποτελεσματικά το σώμα σας. Κάντε κλικ εδώ για μια πιο λεπτομερή επεξήγηση του πώς λειτουργεί η καρδιά σας.

Διαβάστε μια λεπτομερέστερη εξήγηση για το πώς λειτουργεί η καρδιά σας.

 

Πώς λειτουργεί η φυσιολογική καρδιά