Το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ή ΗΚΓ, είναι μια εξέταση που καταγράφει τον ρυθμό και την ηλεκτρική δραστηριότητα του ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς σας. Εάν’s this electrical activity that makes your heart contract, so by measuring it, any problems with your heart’s rate or rhythm can be identified. An ECG is painless and only takes about 5 minutes. Several small, adhesive patches are put on your wrists, ankles and chest. These patches are connected to wires, which lead to a recording machine. The machine doesn’t give electric shocks or affect your heart in any way. The machine records a few beats on paper. Your doctor will then review this to see if:   

  • ν υπάρχουν προβλήματα με τον καρδιακό σας ρυθμό
  • έχετε υποστεί καρδιακή προσβολή πρόσφατα ή πολύ καιρό πριν
  • έχετε μειωμένη παροχή αίματος (ισχαιμία)
  • η καρδιά σας λειτουργεί υπό πίεση
  • η καρδιά σας διευρύνεται.

Επιστροφή στο Τυπικές εξετάσεις για την καρδιακή ανεπάρκεια