Στις περισσότερες περιπτώσεις, η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να αντιμετωπιστεί και να ελεγχθεί επαρκώς, επιτρέποντάς σας να συνεχίσετε να εργάζεστε με πλήρη ή μερική απασχόληση. Ο προσδιορισμός της ιδιαίτερης κατάστασής σας θα εξαρτηθεί από την αιτία και τη σοβαρότητα της καρδιακής ανεπάρκειάς σας, καθώς και τις απαιτήσεις της εργασίας σας. Ο γιατρός ή η νοσοκόμα σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε το κατάλληλο επίπεδο εργασίας που μπορείτε να κάνετε.

Μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ώρες εργασίας σας ή άλλες κοπιαστικές δραστηριότητες. Εάν αισθάνεστε ότι μειώνεται η ικανότητά σας να κάνετε τη δουλειά σας, συζητήστε το με τον γιατρό σας για την περίπτωση που χρειάζεται αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής ή/και με τον εργοδότη σας, για να δείτε αν μπορείτε να κάνετε κάποια άλλη εργασία.