Η διαθήκη ζωής είναι ένα νομικό έγγραφο που επιτρέπει σε ένα άτομο το οποίο μπορεί στο μέλλον να μην είναι σε θέση να συμμετάσχει σε αποφάσεις σχετικά με την ιατρική του φροντίδα να εκφράσει εκ των προτέρων τις επιθυμίες του σχετικά με τις μεθόδους που θα ακολουθηθούν για να διατηρηθεί στη ζωή. Δίνει οδηγίες στην ιατρική ομάδα και επιτρέπει στον ασθενή να θέσει όρια στις θεραπείες στις οποίες θα υποβληθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη δική σας διαθήκη ζωής, συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένες δηλώσεις σχετικά με τη χρήση ιατρικών θεραπειών που μπορεί να ισχύουν για την πάθησή σας, π.χ. καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR), μηχανική αναπνοή και εγχείρηση.

Η διαθήκη ζωής αποτελεί νομικό έγγραφο, επομένως πρέπει να προετοιμαστεί με τη βοήθεια δικηγόρου. Καθώς η κατάσταση της υγείας σας αλλάζει, είναι σημαντικό να επανεξετάζετε τις αποφάσεις που έχετε παραθέσει στη διαθήκη ζωής και να είστε βέβαιος/-η ότι αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες επιθυμίες σας.

Επιστροφή στην ενότητα «Σχεδιασμός για το τέλος της ζωής»