Μια διαθήκη εν ζωή είναι ένα νομικό έγγραφο που επιτρέπει σε ένα άτομο, που μπορεί να αδυνατεί να συμμετάσχει σε αποφάσεις σχετικά με την ιατρική περίθαλψή του, να εκφράσει εκ των προτέρων τις επιθυμίες του για τη διατήρηση της ζωής. Καθοδηγεί την ιατρική ομάδα και επιτρέπει στον ασθενή να θέτει όρια στις διαδικασίες που επιτρέπει να ακολουθηθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες. Είναι δυνατό να εξατομικεύσετε τη διαθήκη εν ζωή, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή συγκεκριμένες δηλώσεις σχετικά με τη χρήση ιατρικών θεραπειών που μπορεί να ισχύουν για την κατάστασή σας, π.χ. καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), αναπνοή με μηχανική υποστήριξη και χειρουργική επέμβαση.

Δεδομένου ότι η διαθήκη εν ζωή είναι ένα νομικό έγγραφο, πρέπει να προετοιμαστεί με τη βοήθεια ενός δικηγόρου. Καθώς αλλάζει η κατάσταση της υγείας σας, είναι σημαντικό να επανεξετάσετε τις αποφάσεις που αναφέρονται στη διαθήκη εν ζωή και να βεβαιωθείτε ότι αντανακλούν τις τρέχουσες επιθυμίες σας.

Επιστροφή στο Προγραμματισμός για το τέλος της ζωής