Människor med ett allvarligt tillstånd som hjärtsvikt kan känna sig mycket ledsna eller nedstämda ibland. Men om dessa känslor kvarstår och du märker att dina anhöriga inte har glädje av dagliga aktiviteter på samma sätt som tidigare, eller att din relation blir lidande, kan det vara ett tecken på depression.

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp för depression eller ångest, eftersom dessa tillstånd går att behandla. Om det ignoreras kan det förvärra din partners tillstånd, liksom även din allmänna hälsa.

Om du märker några av följande symtom hos din anhöriga och det pågår mer eller mindre oavbrutet i över två veckor kan det betyda att hon eller han är deprimerad:

 • Förtvivlan/nedstämdhet
 • Mer irriterad än vanligt
 • aptitförändringar
 • förlorat intresse för saker som de tidigare tyckte om
 • drar sig undan från andra människor
 • oerhört sömning eller vaknar för tidigt
 • ständigt trött/ingen energi
 • känner sig värdelös eller skuldtyngd
 • känner hopplöshet
 • tankar på död och självmord

Din närstående med hjärtsvikt kan vara särskilt orolig om följande symtom kvarstår i mer än två veckor.

 • extrem oro
 • rädsla
 • mer spänd än vanligt
 • rastlöshet
 • känner sig nervös eller orolig.

Återgå till "Att förstå deras känslor"