Du kanske är ovillig att tala med din anhöriga om vad som väntar i framtiden vad gäller hälsan. Sådana frågor är oerhört svåra att ta upp, särskilt när du försöker vara positiv.

Det är dock mycket viktigt att du och din anhöriga tänker på att planering för framtiden inte är samma sak som att ge upp. Det här är faktiskt ett sätt för er båda att hantera och kontrollera situationen bättre och göra det lättare för alla inblandade. Även om det är svårt att ta första steget, kan hanteringen av dessa frågor ge en hel del sinnesfrid för dig och din familj, så att du kan fokusera din energi på att leva ett fullvärdigt liv.

Så snart du känner dig redo, bör du prata med din anhöriga om att utarbeta ett vårddirektiv. Detta innebär att förbereda dokument som förklarar din anhörigas önskemål vad gäller medicinsk vård i framtiden, om han eller hon blir oförmögen att kommunicera.  Klicka här  för mer information om hur du planerar för din anhörigas slutskede i livet.

Du kanske tycker att det här även är ett bra tillfälle att se till att ekonomiska frågor, t.ex. arv och livförsäkringar, är i ordning.