Att ha en närstående som fått diagnosen hjärtsvikt kan vara förbryllande för dig och din familj/dina anhöriga. Läkare eller sjuksköterskor kan be din partner/ familj att ändra livsstil och vanor genom att:

  • genomgå undersökningar, behandlingar och ta olika läkemedel
  • vara mer uppmärksamma på sin kropp och eventuella symtom
  • sluta röka
  • ändra sin kost
  • anpassa sina aktiviteter, som att motionera regelbundet, vila mer och försöka minska på stress.

Sådana förändringar kan vara svåra och överväldigande, eftersom de ofta kräver att man bryter långvariga vanor och hanterar många olika saker samtidigt. Men det kan gå lättare med hjälp och stöd från familj och vänner. Som vårdgivare kommer du att spela en mycket viktig roll i detta och kommer sannolikt att ha störst inverkan när det gäller deras framgång i att följa sin nya behandling och livsstilsplan. Men du kan också behöva ändra på din egen livsstil och dina vanor. Genom att hjälpa och stödja din närstående med hjärtsvikt kan du märka att du får mindre tid för dina vanliga aktiviteter, som ditt jobb, eller att umgås med barn, barnbarn eller vänner.

Återgå till "Att förstå din roll"