Anhörigvårdare för personer med hjärtsvikt är oftast makar, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, eller vänner till familjen. Ibland kan en vårdgivare tillhandahållas genom socialtjänsten eller anställas privat. Det kan vara både fysiskt ansträngande och känslomässigt tröttande att vårda någon med en kronisk sjukdom som hjärtsvikt.

Du kan känna dig splittrad när du hjälper din närstående med hjärtsvikt med olika praktiska saker, och du kan själv uppleva motstridiga känslor. Att bli anhörigvårdare kräver ett långsiktigt åtagande av tid och kraft, men med en tydlig plan och bra stöd kan det också vara meningsfullt och givande.

I det här avsnittet tittar vi på rollen som anhörigvårdare och de särskilda utmaningar som du ställs inför när du ska ta hand om din närstående med hjärtsvikt, samtidigt som vi ger dig några idéer och tips för att göra din roll enklare. Du kan anpassa alla förslag till din egen situation och dina önskemål, eftersom dina behov och erfarenheter är unika för dig.

Klicka på någon av länkarna till vänster för att läsa mer.