Förutom att ge din närstående med hjärtsvikt praktiskt stöd i att hantera sin hjärtsvikt, är det också oerhört viktigt med känslomässigt stöd eftersom hon eller han kommer att gå igenom många olika och svåra känslor. Som anhörig stödperson kan du ge känslomässigt stöd genom att:

  • Lugna din närstående med hjärtsvikt med att förändring tar tid. Det är naturligt för människor att uppleva det som svårt att ändra livslånga vanor. Din närstående med hjärtsvikt kommer att uppskatta om du försöker att lyssna på deras oro och vara positiv, även om de inte genast börjar följa läkarens rekommendationer helt och hållet. Erbjud uppmuntran och beröm vid nya vanor och framsteg, och var inte dömande om personen ibland återgår till gamla vanor. Var stödjande och hjälp personen att komma på rätt spår igen.
  • Föreslå att din närstående med hjärtsvikt går med i en stödgrupp för personer med hjärtsvikt, där de kan få stöd från människor i en liknande situation eller be att få kontakt med en kurator. Kanske vill du följa med till mötet, men erfarenheten visar att det troligen är bättre om det är personens eget beslut att gå dit.

Ha förståelse för att det till en början kan bli mindre fysisk intimitet mellan er medan läget stabiliserar sig. Diagnosen hjärtsvikt innebär ofta att den sexuella aktiviteten upphör eller begränsas tills tillståndet är under kontroll.

Återgå till "Att förstå din roll"