Sjukvårdsfrågor kan vara särskilt förvirrande och överväldigande i början, eftersom det kan kännas som om det finns mycket information att komma ihåg.

Här är några förslag på hur du kan hjälpa till med din anhörigas medicinska behov:

  • Ta en aktiv roll vid besök hos läkaren genom att ställa frågor och anteckna, men utan att dominera samtalet. PÅ så sätt kan du hjälpa din anhöriga att komma ihåg och hålla reda på information om hjärtsviktsmedicinerkost och motion.
  • Hjälp din anhöriga eller vårdare att följa läkarens och sjuksköterskans råd med både praktiskt och moraliskt stöd. Exempel:Hantera mediciner, föreslå att ni motionerar tillsammans regelbundet och om du också röker, sluta med rökningen samtidigt. Köp och laga hälsosam mat med låg salthalt, som du och din anhöriga tycker om och påminn försiktigt om varför det är viktigt att ändra sin kost. Hjälp din anhöriga att hålla koll på sina symtom genom att väga sig dagligen och mäta hjärtfrekvens och blodtryck två gånger i veckan.
  • Uppmuntra din anhöriga att vaccinera sig mot influensa och lunginflammation, om det rekommenderas av läkare eller sjuksköterska.
  • Övervaka din anhörigas framsteg. Läkare och sjuksköterskor förlitar sig ofta på vårdare för information om patientens tillstånd, förändringar i symtom och framsteg med kost och motionsrekommendationer. Du kan läsa mer om vad man ska hålla utkik efter i avsnittet varningstecken.

Återgå till "Att förstå din roll"