Att följa en välbalanserad kost, som rekommenderas av läkaren, sjuksköterskan eller dietisten, hjälper din närstående med hjärtsvikt att må bättre, kontrollera deras hjärtsviktssymtom och även öka deras energinivå. Uppmuntra din närstående med hjärtsvikt att äta hälsosamt, undvika för mycket salt och bibehålla en hälsosam kroppsvikt. Alltför stora vätskeintag bör också undvikas. Under särskilda omständigheter, såsom perioder av extremt varmt väder och fuktighet, eller tillfällen av kräkning eller diarré, kan din närstående med hjärtsvikt behöva öka sitt vätskeintag.

Vätskerestriktion behövs vanligen inte, men vissa patienter med svår hjärtsvikt och blodstockning kan behöva en vätskerestriktion på en och en halv till två liter per dag.

Klicka här för att få mer information om hur man får en hälsosam kost.

Återgå till "Enkla saker du kan göra för att hjälpa"