• Vilka biverkningar förknippas med min medicin?
  • Finns det något jag kan göra för att minska biverkningarna?
  • Vad händer om jag glömmer att ta en dos?
  • Finns det något jag inte kan äta eller dricka medan jag tar min medicin?
  • Vilken tid på dagen (det vill säga morgon eller kväll) ska jag ta min medicin?

Återgå till "Hur man hanterar sina läkemedel"