Hjärtsvikt anses vara en kronisk sjukdom eftersom det är sannolikt att du får långtidsbehandling för den. Du kan också ha ett eller flera andra kroniska sjukdomstillstånd. Det kan betyda att du måste ta mediciner eller förändra din livsstil utöver vad din läkare har rekommenderat för att sköta din hjärtsvikt.

Det är viktigt att hantera andra kroniska tillstånd så bra som möjligt, eftersom dessa kan förvärra hjärtsvikten om de inte kontrolleras tillräckligt väl. Det kan vara en utmaning att hantera flera sjukdomstillstånd, så se till att din läkare och sjuksköterska hålls informerad om dina kroniska sjukdomar och deras behandlingar, så bidrar det till att du uppnår bästa möjliga resultat. Det gäller särskilt om du går hos fler än en läkare för olika tillstånd.

Följande tillstånd diagnostiseras eller upplevs ofta av hjärtsviktspatienter 

  • Högt blodtryck (hypertoni)
  • Onormal hjärtrytm, såsom förmaksflimmer
  • Lungtillstånd såsom astma eller obstruktiv luftvägssjukdom,
  • Sköldkörtelproblem
  • Artrit, muskel- och ledvärk
  • Diabetes
  • Anemi
  • Depression är ofta ett stort problem vid symtomatisk hjärtsvikt och något du bör ta upp med din läkare.