Hjärtsvikt och diabetes är vanliga följeslagare. Upp till en tredjedel av alla personer med hjärtsvikt kan ha en viss grad av diabetes som kan kontrolleras genom kost, läkemedel eller insulin. Det är viktigt att personer med hjärtsvikt upprätthåller en god kontroll över sitt blodsocker. Förhöjda nivåer kommer också att ha direkta och indirekta skadliga effekter på hjärtfunktionen.

Det är särskilt viktigt för personer med både diabetes och hjärtsvikt att noggrant följa sin läkare, sjuksköterska och dietists råd.

Återgå till "Anpassa kosten"