Du kanske har läst några uppmuntrande påståenden om alternativa eller naturliga behandlingar eller naturläkemedelsbehandlingar, men det finns ofta inga medicinska bevis på att dessa förbättrar hjärtsvikt. Tvärtom kan ingredienser i en del av dessa alternativa behandlingar störa effekten av vissa hjärtsviktsläkemedel och kan ha skadliga effekter.

Några av de vanligaste alternativa medel eller naturläkemedel som kan påverka vissa hjärtsviktsläkemedel inkluderar:

  • Ephedra (Ma Huang)
  • Efedrinmetaboliter
  • Kinesiska örter
  • Hagtornsprodukter (Crataegus)
  • Vitlök
  • Ginseng
  • Ginko
  • Koenzym Q-10

Det rekommenderas starkt att du talar med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du tar några alternativa medel/naturläkemedel/örtbehandling.

Återgå till "Läkemedel vid hjärtsvikt"