Så verkar de

Dessa läkemedel verkar genom att förbättra en patients kolesterolnivå och kan också förbättra kranskärlens funktion. De används ofta av personer med hjärtsvikt. Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt är kranskärlssjukdom, som orsakas av en förträngning av kranskärlen på grund av en ansamling av kolesterol (plack). Dessa läkemedel är mycket effektiva i fråga om att förhindra utvecklingen av plack, vilket så småningom kan leda till syrebrist i hjärtat (ischemi) eller en hjärtinfarkt.

Biverkningar

Muskelvärk (myalgi) är en relativt vanlig allvarlig biverkning av statiner. Du bör meddela din läkare om du får oförklarliga muskelsmärtor, eller blir öm eller svag. Din läkare kommer då att kunna ta ett blodprov, för att avgöra om dina symtom beror på statinbehandlingen. Denna biverkning kan helt gå tillbaka.

Tips

Din läkare vill förmodligen övervaka dina kolesterolnivåer medan du tar en statin för att avgöra vilken dos som är den mest lämpliga. Dessutom kan din läkare ändra din dos eller byta ut den statin du får om du upplever muskelsmärtor i samband med statinbehandlingen.

Även känt som:

 • Atorvastatin
  (Lipitor®, Lipistad®, Atorstad®, Atorvastad®, Atorbir®, Atozet®,)
 • Pravastatin
  (Pravastatin®)
 • Rosuvastatin
  (Crestor®)
 • Simvastatin
  (Zocor®, Inegyr®, Simidon®)

Återgå till "Läkemedel vid hjärtsvikt"