Så verkar de

Det finns flera läkemedel som används för att förbättra det kortsiktiga förloppet av akut hjärtsvikt. De kan användas under en episod av akut hjärtsvikt. De hjälper genom att få hjärtat att pumpa mer kraftfullt eller genom att utvidga (öppna) blodkärl och minska arbetsbelastningen.

Akut hjärtsvikt kännetecknas av symtom som uppstår snabbt, som andnöd, som kräver omedelbar sjukhusvård.

Behandlingen bör ges på sjukhus och detaljerad information om sådan behandling ligger utanför ramen för denna webbplats. Men det är viktigt att patienter med kronisk hjärtsvikt söker hjälp omedelbart när symtomen blir allvarliga och akuta, för att få lämplig behandling så snart som möjligt.

Dessa läkemedel ges vanligen på en intensivvårdsavdelning med hjälp av kontinuerliga injektioner (dropp eller infusionspump) och patienterna övervakas noga.

Typer av läkemedel

  • Dobutamin
  • Dopamin
  • Glyceryltrinitrat/nitroglycerin
  • Levosimendan
    (Simdax®)
  • Milrinon
    (Corotrop®)

Återgå till "Läkemedel vid hjärtsvikt"