Varför gör man en sådan?

Om ett av dina kranskärl som förser hjärtmuskeln med blod är blockerat av (ett kolesterolplack), kan blodet inte flöda som det ska och det kan leda till angina (kärlkramp) eller en hjärtinfarkt. Om det inträffar kan det leda till utvecklandet av hjärtsvikt. En bypassoperation i hjärtats kranskärl omdirigeringar blodtillförseln runt den blockerade delen av artären, så att hjärtat kan fungera normalt igen.

Vad innebär det?

Under operationen kommer du att vara ansluten till en hjärt-lungmaskin som förser hjärnan och kroppen med blod, medan kirurger avlägsnar friska blodkärl från en annan del av kroppen, såsom ben eller bröstkorgen, och kirurgiskt fäster dessa transplantat i det förträngda kärlet/kärlen så att blodet avleds runt den förträngda delen.

Ingreppet tar vanligtvis cirka tre timmar, men det kan också ta längre tid beroende på hur många transplantat som behöver göras.

Frågor att ställa till din läkare:

  • Vad finns det för risker med den här operationen?
  • Kommer jag att behöva göra en kranskärlsröntgen före operationen?
  • Bör jag följa någon speciell diet efter min bypassoperation i hjärtats kranskärl?
  • Hur lång tid tar det att återhämta sig?
  • Vilken typ av ärr kommer att bli kvar?
  • Vilken nivå av fysisk aktivitet ska jag lägga mig på efter operationen?
  • Vilka läkemedel måste jag ta efter operationen?

Återgå till "Kirurgi"