Så verkar de

Trombocythämmande medel förhindrar uppkomsten av blodproppar i artärerna. Blodproppar i artärerna, i hjärtat och i hjärnan kan orsaka en hjärtinfarkt eller stroke.

Även om trombocythämmande medel ofta kallas för blodförtunnande medel, får de faktiskt inte blodet att flyta mer fritt genom blodkärlen.

Acetylsalicylsyra är det vanligaste trombocythämmande läkemedlet. Dosen av acetylsalicylsyra för att förhindra blodproppar, är mycket lägre än den dos som används för smärtlindring. En högre dos acetylsalicylsyra verkar inte mer effektivt, men det ökar risken för biverkningar. Håll dig därför till den dos som din läkare rekommenderat.

Biverkningar

De flesta människor får inga biverkningar av en låg dos acetylsalicylsyra. Fördelarna med att ta acetylsalicylsyra uppväger oftast den lilla risken för biverkningar. De allvarligaste biverkningarna, som endast berör ett litet antal personer, inkluderar bland annat magbesvär eller blödning och i sällsynta fall allergi mot aspirin.

Nyare trombocythämmande läkemedel, som Klopidogrel eller Tiklopidin, kan orsaka mindre magbesvär.

Viktiga tips

För att minska risken för magbesvär är det bäst att ta trombocythämmande läkemedel med eller efter maten

Om du tar en låg dos acetylsalicylsyra för att förhindra blodproppar och du måste ta smärtstillande medel (till exempel, för huvudvärk) är det bäst att ta paracetamol i stället för en högre dos av acetylsalicylsyra.

Kallas även:

  • Acetylsalisylsyra
    (Treo®, Bamyl®, Albyl®)
  • Klopidogrel
    (Plavix®)
  • Tiklopidin
    (Ticlid®)
  • Dipyridamol
    (Persantin®, Persantin Retard®), Kombinationspreparat (Asasantin Retard®)

Återgå till "Läkemedel vid hjärtsvikt"