När du har fått diagnosen hjärtsvikt kommer din läkare och sjuksköterska förklara vad hjärtsvikt är och prata med dig om de olika alternativen för att hantera ditt tillstånd. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd. Men genom att följa läkarens råd och göra enkla livsstilsförändringar kan du må bättre och göra mer. Läkaren kommer också att berätta vilka behandlingar som är mest lämpliga för dig. Kom ihåg att det är viktigt för dig att förstå de olika typerna av behandling. På så sätt kommer du att veta vilka de är, hur de kommer att fungera för att hjälpa din hjärtsvikt och vilka biverkningar de kan ha.

Det här avsnittet syftar till att hjälpa dig att förstå de olika behandlingarna som kan hjälpa dig att hantera och förbättra din hjärtsvikt.

Klicka på någon av länkarna till vänster för att läsa mer.